Edukacja globalna w przedszkolu w Rosnowie

Nauczycielki Przedszkola Samorządowego w Rosnowie: Magdalena Mazur, Sylwia Olszowa i Sylwia Tracz przystąpiły do projektu edukacyjnego Szkoła Liderów Edukacji Globalnej. Realizowały projekt pod hasłem: „Skąd pochodzi twój posiłek?”

Cel projektu to uświadomienie dzieciom zjawiska istnienia głodu, okazywanie zainteresowania problemami innych. Dzieci utrwalały zasady i reguły ustalone podczas przygotowywania i spożywania posiłków; pracując metodą projektu dowiedziały się skąd pochodzą produkty do przygotowania posiłków.

Zachęcam do zapoznania się z realizowanymi działaniami nauczycielek – Renata Pietras – Pacynko, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, Lider Edukacji Globalnej.

Skąd pochodzi twój posiłek - przykład realizacji celów z edukacji globalnej