I 2020 „PRZELEW ŻYCIA”

Małgorzata Kulik – doradca metodyczny wychowania fizycznego

„PRZELEW ŻYCIA”

Od 2017r. w II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie organizowana jest cykliczna akcja „Przelew Życia”.  Głównym celem jest propagowanie krwiodawstwa oraz pozyskanie wśród uczniów dawców krwi. Dodatkowo stworzona jest możliwość  rejestracji do bazy potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych Fundacji DKMS.

Cyklicznie, co trzy miesiące, przyjeżdża do szkoły krwiobus z Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz tworzone są stanowiska dla rejestracji do DKMS- u.

Cała akcja to kilku etapowe działanie, które angażując społeczność szkolną, staje się swoistym rytuałem szkolnym. Planując działanie rozpoczynamy od zamówienia krwiobusa, co wymaga rezerwacji terminów dostępności mobilnej stacji poboru krwi już na cały rok kalendarzowy. Średnio za każdym razem krew oddaje około 40 uczniów, co jest możliwe logistycznie dzięki odbywaniu się akcji w placówce. Około dwa tygodnie przed poborem krwi na zajęcia godziny wychowawczej w klasach trzecich i drugich (tam, gdzie są pełnoletni uczniowie) pojawiają się organizatorzy akcji z pogadanką nt. zasad oddawania krwi i możliwości rejestracji w banku dawców szpiku. W czasie tych pogadanek zasięgamy informacji o ilości chętnych do oddania krwi. Jest to podstawa do tworzenia harmonogramu oddawania klas dla poszczególnych klas. Każdej akcji przyświeca zasada, że osoby chętne do oddania krwi o określonych godzinach zwolnieni są z lekcji i po oddaniu krwi dalej wracają na zajęcia, na których nie są z odpytywania lub nie piszą sprawdzianów. Dodatkową atrakcją dla potencjalnych dawców krwi jest tworzona na ten czas na w auli szkoły kawiarenka. To zaangażowane klasy młodsze przygotowują wystrój kawiarenki, poczęstunek w formie ciast, kawy i herbaty oraz oprawę muzyczną. Jest to również miejsce, gdzie przy stołach oczekujący na oddanie krwi, wypełniają formularze i tu również mogą zarejestrować się do DKMS – u. Rejestracji dokonują przeszkoleni członkowie Szkolnej Grupy Pierwszej Pomocy, która również stanowi zabezpieczenie przedmedyczne tego przedsięwzięcia. Za stronę medialna odpowiedzialni są również wyznaczeniu uczniowie. Przygotowanie plakatu, umieszczenie informacji na stronie szkoły i FB, przygotowanie książeczek dawcy,  to również ich działanie. Po przez media rozsyłane są zaproszenia o dołączenie do akcji do innych szkół. I tak,  często gościmy uczniów tzw. „Morskiej” , „Ekonoma” i „ Elektronika”.

Jak widać „Przelew życia” stał się akcją angażującą znaczną część społeczności szkolnej. Klasy młodsze przyglądając się temu działaniu i mogąc bezpośrednio w nim uczestniczyć, przygotowują się do wstąpienia w szeregi dawców krwi i DKMS – u.  Pełnoletni, którzy oddali krew stają się bronkowymi bohaterami.