IV 2019 Edukacja patriotyczna i regionalna inaczej w Przedszkolu nr 12 w Koszalinie

Agata Kaczmarek, Marta Sławińska-Świtalska - nauczycielki wychowania przedszkolnego

Ważnym elementem w życiu każdego człowieka jest poczucie przynależności do miejsca, świadomość własnych korzeni. Poczucie to, daje nam świadomość bycia sobą i u siebie. Ta myśl przyświecała nam w napisaniu programu autorskiego z zakresu edukacji patriotycznej i regionalnej pt. „Z Babcią i dziadkiem-koszalińskie podróże małe i duże”.

Wychowanie regionalne i patriotyczne służyć ma kształtowaniu małego człowieka, dawać poczucie przynależności społecznej i przynależności do miejsca. Profesor Edyta Gruszczyk – Kolczyńska twierdzi, że „od czasów przynależności do Unii Europejskiej należy w inny sposób kształtować u dzieci postawy patriotyczne, zaś większa swoboda przemieszczania się z kraju do kraju nakłada obowiązek przygotowania starszych przedszkolaków do zgodnego współżycia w jednoczącej się Europie. Stąd pomysł na „inne” połączenie -edukacji regionalnej z patriotyczną.

Chciałyśmy pokazać dzieciom ,że jesteśmy kolejnym pokoleniem , które jest stąd, więc pytanie ozwyczaje i tradycje regionu koszalińskiego. Co zastali i stworzyli nasi dziadkowie, co jest z bardzo dalekiej przeszłości, a co jest dziełem naszych rodziców i naszym?

Równoległe chciałyśmy zaangażować dziadków i rodziców dzieci, abyudowodnić im, jak bardzo w życiu każdego człowieka, a w szczególności tego małego, jest zainteresowanie tradycją i rodziną. Jak ważne są korzenie, tożsamość.

Do niedawna tradycje, zwyczaje przekazywano z pokolenia na pokolenie przede wszystkim ustnie. Opowiadano legendy, baśnie , bajki, opowiadano o zwyczajach, potrawach, śpiewano wspólnie piosenki. Dziś – żyjemy szybko, nie mamy czasu. Chciałyśmy bardzo, aby nasi wychowankowie wspólnie z rodzicami i dziadkami zatrzymali się na chwilę, poznali nie tylko tradycje rodzinne ale także poznali Koszalin i region, zabytki architektury i przyrody oraz siebie samych nawzajem.

Wiodącą formą naszych działań było poznawanie i osobiste doświadczania. Dziecizwiedzały, doświadczały, dotykały-aby zapamiętać.

Do działań zaangażowałyśmy dziadków, rodzicóworazinne ciekawe osoby: znanychkoszalinian, historyka, dziennikarzy, poetów, plastyków.

Plan naszych działań został zaplanowany na 2 lata pracy i realizowałyśmy go z dziećmi pięcio- a potem sześciu-letnimi. Przez te 2 lata nasz program był żywy, brałyśmy pod uwagę zainteresowaniami grupy. Grupa „Żuczki”, bo z nią realizowałyśmy program wzięła udział w:

 • poznawaniu legend Gracjana Bojara Fijałkowskiego m.in. „O Linie córce kata”, zwiedziała i poznała zabytki Koszalina
 • poznała pomniki przyrody Koszalina
 • wzięła udział w plenerze miejskim i rysowała architekturę miejską
 • w ramach Dnia Babci i Dziadka , wspólnie z dziadkami śpiewała piosenki
 • przygotowała poranek z okazji  Świeta Flagi
 • poznawała także ciekawe zawody swoich dziadków
 • gościła w ogrodzie u babć
 • poznała legendę o „O zbójcach z Góry Chełmskiej i mosiężnym rogu”, która przeczytała nam  ówczesna Przewodnicząca Rady Miasta Koszalina –p. Krystyna Kościńska
 • zwiedziła Górę Chełmską i odszukiwała miejsca z legendy
 • wspólnie z dziadkami wzięła udział w grupowym konkursie na najlepszą potrawę przygotowaną wspólnie z dziadkami
 • wzięła udział w wycieczce na koszaliński cmentarz , szukając śladów poległych bohaterów
 • ”O dobrych Karzełkach znad brzegu Jamna”- i  różne wizach jamieńskich krasnali opowiedział dzieciom koszaliński plastyk i pasjonat historii Krzysztof Urbanowicz
 • wzięła udział w warsztatach poprowadzonych przez jedną z Babć
 • przygotowały także Dzień Niepodległości wg. scenariusza koszalińskiej poetki S. Schroeuder, który przedstawiły w Przedszkolu oraz na Święcie Funkcjonariuszy Służby Więziennej.
 • dzieci wzięły udział w zbiórce zabawek na rzecz Fundacji „Żdążyć z miłością”

W wyniku ewaluacji zauważyłyśmy, żeprogram okazał się satysfakcjonujący zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców.Dzieci z zaangażowaniem opowiadały o wydarzeniach i wycieczkach w domu. U części dzieci spotkania rozbudziły wiedzę o regionie, historii i rodzinie, a dzieci trwale zapamiętały fakty historyczne i legendy z opowieści i spotkań ,umiały wykorzystać je w innych sytuacjach. Program zaowocował poznaniem nowych ciekawych ludzi z regionu, przy okazji powstały piękne prace plastyczne.

[1] Praca zbiorowa pod red. E.Gruszczyk-Kolczyńskej „Starsze przedszkolaki .Jak skutecznie je wychowywać w przedszkolu i w domu” s. 391, Bliżej Przedszkola, Kraków 2016