Poranki freblowskie

Dorota Heldt – nauczycielka Przedszkola nr 9 „Bursztynek” w Koszalinie, edukatorka Froebel.pl

Poranki freblowskie

Freblowskie poranki to bezpłatne zajęcia pokazowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Uczestnicy spotkania mają okazję obejrzeć zajęcia w nurcie pedagogiki freblowskiej oraz osobiście porozmawiać z nauczycielem prowadzącym. Poranki odbywają się w godzinach porannych  na terenie całej Polski. Prowadzą je doświadczeni nauczyciele freblowscy. Po spotkaniu odbywa się rozmowa metodyczna na temat realizowanych zajęć z dziećmi.

W marcu, kwietniu i maju w Koszalinie odbyło się w sumie pięć poranków freblowskich organizowanych przez certyfikowaną edukatorkę na zlecenie Froebel.pl. Dwa miały miejsce w Przedszkolu nr 34 w Koszalinie, a pozostałe trzy w placówce edukatorki – Przedszkolu nr 9 im. „Bursztynka” w Koszalinie. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, gdyż było to pierwsze tego typu wydarzenie w Koszalinie, jednak ze względu na komfort dzieci liczba miejsc była ograniczona.

Zajęcia dydaktyczne w nurcie pedagogiki freblowskiej nazywane są „porannym kołem”, dlatego tak ważne jest aby w trakcie ich trwania dzieci siedziały na krzesełkach ustawionych w kształcie koła lub po turecku w kole czy też małych grupach. Taki układ wpływa na koncentrację uwagi dzieci. Spotkanie z porannym kole powinny poprzedzać zabawy integracyjne - wyciszające, wprowadzające podniosłą atmosferę, pobudzające koncentrację i skupienie, ukierunkowujące uwagę. W trakcie zajęć na środku powinien stać stolik, na którym ustawiane są schematyczne konstrukcje z darów ilustrujące treść bajek (tzw. teatrzyk stolikowy) - cechą konstytutywną metody Froebla jest posługiwanie się symbolem, którym może być: znak, obrazek, piktogram, schemat, wzór budowli etc. Zamiast stolika można użyć także arkusza papieru w jasnym kolorze lub maty. Ważne jest natomiast by budowle z klocków ustawiać na drewnianej siatce kwadratowej pozwalającej dostrzec proporcje, odległości, ułatwiającej porównywanie i mierzenie. Oglądanie, czytanie czy słuchanie bajki nie powinno trwać dłużej niż piętnaście minut. Potem powinna nastąpić rozmowa z dziećmi.

Po spotkaniu w porannym kole (lub zamiast niego) odbywają się zajęcia grupowe, czyli praca w tzw. grupach zabawowo-zadaniowych: darów, badawczej, gospodarczej, twórczej. Dobór do grup może być losowy lub celowy, najlepiej jeśli stosujemy go zamiennie. Organizacja pracy w grupach jest ściśle związana z funkcjonowaniem w sali kącików: darów, badawczym, gospodarczym i twórczym. Rolą nauczyciela jest zaplanowanie odpowiednich aktywności i stworzenie optymalnych warunków do pracy grup. Nauczyciel nie ingeruje w pracę grup, ale pomaga, kiedy zauważy istotne trudności lub zostanie o pomoc poproszony. Po zakończeniu pracy każda grupa sprząta swoje stanowisko – uczy to odpowiedzialności i stanowi element integracyjny – dzieci dzielą się czynnościami porządkowymi. Ważne jest także, by po zakończonej pracy stworzyć okazję do podzielenia się doświadczeniami i krótkiego podsumowania prac w grupach.

W zajęciach w porannym kole niezwykle ważna jest integracja treści. Propozycje metodyczne należy zatem wzbogacać i rozbudowywać. Należy wykorzystywać naturalne sytuacje edukacyjne do ukazywania omawianych zjawisk i rzeczy w szerszym kontekście, np. przyrodniczym. Zaleca się także, by zabawy połączone z mówieniem wierszyków utrwalać kilkukrotnie  na kolejnych zajęciach, w toku zajęć indywidualnych czy zespołowych.