Realizacja koncepcji edukacji wg planu daltońskiego w Przedszkolu nr 8 w Koszalinie

Sylwia Glinka i Małgorzata Jaśkiewicz - nauczycielki w Przedszkolu nr 8 w Koszalinie

Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów, a więc zrywa z tradycyjnym, sztywnym, klasowo lekcyjnym systemem nauczania. Amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst chciała, by masowe nauczanie zastąpić samodzielnym uczeniem się, w tempie odpowiednim do możliwości ucznia. Dlatego też plan daltoński zyskał uznanie wśród szerokiego grona pedagogów, gdyż jako jedyny system edukacyjny zapewnia dzieciom dostosowanie tempa nauki do indywidualnych potrzeb i rzeczywistych możliwości ucznia. Uczy dzieci polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność w działaniu i myśleniu, uczy odpowiedzialności za podjęte zadania oraz inspiruje do szukania najlepszych metod pracy.

Przykładem dobrych praktyk jest wdrażanie idei daltońskich przez nauczycieli Przedszkola nr 8  w Koszalinie. Prezentowany poniżej materiał, to przedstawienie wybranych elementów wprowadzania koncepcji planu daltońskiego w grupie 3- latków w roku szkolnym 2014/2015 oraz jej kontynuację w 4 - latkach w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowo w ramach dzielenia się dobrą praktyką nauczyciele prezentują swoje refleksje i towarzyszące temu spostrzeżenia.

Pliki do pobrania
Realizacja planu daltońskiego w grupie 3 - latkówPobierz
Pedagogika daltońska w praktycePobierz