SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS III Czy znasz książkę Czesława Centkiewicza pt. "Anaruk, chłopiec z Grenlandii"?

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS III

Czy znasz książkę Czesława Centkiewicza pt. "Anaruk, chłopiec z Grenlandii"?

  1. Konkurs ma na celu:
  • zainteresowanie uczniów czytelnictwem,
  • zachęcenie do poznania książki Czesława Centkiewicza pt. "Anaruk, chłopiec z Grenlandii",
  • zapoznanie z życiem mieszkańców Dalekiej Północy,
  • wdrażanie do współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji.
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III.
  2. Każdą klasę trzecią reprezentuje dwóch uczniów, którzy ze sobą współpracują. Razem ustalają odpowiedzi na pytania i rozwiązują zadania, a następnie jeden z nich głośno podaje odpowiedzi i rozwiązania.
  3. Za każde prawidłowo wykonane zadanie przyznawane są punkty i zapisywane na tablicy.
  4. Wygrywa zespół, który otrzymał najwięcej punktów.

POBIERZ MATERIAŁY