XI 2018 METODA SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA W PRZEDSZKOLU

Anna Oziembłowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 37 w Koszalinie

Coraz częściej nauczyciele spotykają się w przedszkolach z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy. Przykra jest ta rzeczywistość, ale w natłoku bodźców wizualnych (komputer, tablet, telefon, telewizor, billboardy itp.) zagubiła się wrażliwość słuchowa. Po raz pierwszy spotkałam się z metodą krakowską na zajęciach logopedycznych.

Zachęcona informacjami, że można ją wykorzystać w pracy z grupą dzieci, zgłębiłam wiedzę na jej temat.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania to metoda, której celem jest nauka poprawnej mowy oraz czytania. Metoda ta jest niezwykle skuteczna. Stymulacja rozwoju mowy odbywa się poprzez łagodne przechodzenie od ćwiczeń symultanicznych (prawopółkulowych) do sekwencyjnych (lewopółkulowych), aby w końcu połączyć obydwa typy w jedną całość. Podstawowym założeniem metodologicznym w proponowanej strategii jest nauka czytania sylabami.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania zakłada następujące etapy pracy:

 • Etap I: Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej. 
 • Etap II: Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów. 
 • Etap III: Czytanie sylab zamkniętych. 
 • Etap IV: Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych. 
 • Etap V: Samodzielne czytanie tekstów.

 

Najważniejsze zasady pracy metodą symultaniczno-sekwencyjną to:

 • Zajęcia należy rozpocząć od ćwiczeń łatwych, z których wykonaniem dziecko nie będzie miało trudności. Sukces, nawet najmniejszy zachęca do działania, poznawania.
 • Dziecko może rozpocząć kolejny etap czytania pod warunkiem opanowania poprzedniego. Bardzo ważne jest opanowanie umiejętności rozpoznawania samogłosek, aby przejść do etapu sylab otwartych.
 • Nauczyciel musi pamiętać o przechodzeniu od prawopółkulowego czytania (symultanicznego - samogłoski, onomatopeje, całe wyrazy) do lewopółkulowego (sekwencje-sylaby). Nauczyciel powinien dążyć do tego, aby dziecko sprawnie wykonywało ćwiczenia odczytywania sylab i układania z nich wyrazów.
 • Należy przeplatać zadania ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, zwłaszcza ćwiczeniami pamięci sekwencyjnej i symultanicznej, ćwiczeniami analizy i syntezy wzrokowej oraz ćwiczeniami układania szeregów i sekwencji tematycznych i atematycznych.
 • Poszczególne głoski muszą być wprowadzane w sylabach, a nie w izolacji ponieważ nie uczymy głoskowania. Autorka podkreśla tezę, że sylaba jest najmniejszą jednostką percepcyjną.
 • Praca opiera się na trzech zasadach:

o Powtarzanie,

o Rozumienie (rozpoznawanie),

o Nazywanie (odczytywanie).

 • Podczas układania i czytaniazawsze należy zachować kierunek od strony lewej do prawej, zgodnie z obowiązującą zasadą podczas czytania i pisania w języku polskim.
 • Nauczyciel stosuje technikę odwracania ról: najpierw my uczymy dziecko, potem dziecko uczy nas.
 • Należy zwracać się do dziecka prostym językiem oraz sprawdzać czy rozumie polecenie.
 • Ten sam materiał powtarzamy wielokrotnie, aż do dobrego opanowania.
 • Aby urozmaicić zajęcia można zapisywać sylaby np. na różnokolorowych karteczkach, na piasku, na folii, na szkle itp. Ponieważ czynność odczytywania sylab jest na początku trudna, warto używać pacynki lub zwierzątka, które grając role dziecka, pokazują wypowiadane przez dorosłego głoski, a także je odczytują. Wówczas możliwe jest poprawianie błędów, które zostały popełnione przez kukiełkę, a nie przez dziecko.
 • Dla emocjonalnego wzmocnienia nauki czytania wprowadza się też całościowe rozpoznawanie wyrazów, które później zastępowane jest przez czytanie sylabami.

Nauka metodą symultaniczno-sekwencyjną wyzwala w dziecku zainteresowanie i pozytywne nastawienie do czytania. Jest to niezwykle ważny aspekt warunkujący osiągnięcie sukcesów szkolnych. Uczniowie chętniej podejmują nowe zadania. Wzrasta wyraźnie kompetencja komunikacyjna uczniów. Dzieci uczą się z ciekawością i przyjemnością.

Pliki do pobrania
Metoda symultaniczno sekwencyjna w Przedszkolu nr 37 w KoszaliniePobierz