XI 2019 "Tacy My z II C" – warsztaty plastyczno-techniczne w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

Katarzyna Fiebiger - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

"Tacy My z II C" – warsztaty plastyczno-techniczne w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

W listopadzie w Szkole Podstawowej nr 4 miały miejsce bardzo ciekawe, oryginalne i inne niż zwykle zajęcia plastyczno-techniczne pod hasłem "Tacy My z II C". Na zaproszenie Katarzyny Fiebiger- wychowawcy klasy II C, zajęcia specjalne przeprowadziła pani Milena Szczepańska Zakrzewska – artystka i malarka z Sianowa. To autorski warsztat polegający na wykonaniu wspólnej dużej pracy, na której wszystkie dzieci odrysowują swoje sylwetki po konturze, a następnie pracują nad indywidualnym wizerunkiem „siebie”. Format pracy jest tak dobrany, aby każda osoba musiała w mniejszym lub większym stopniu łączyć się i przenikać z obrysem innej osoby. Tylko w tej sytuacji da to zamierzony efekt integracji i współpracy między uczestnikami zajęć. W pracy uczestnicy starają się przedstawić samego siebie z dbałością i starannością, zachowując cechy osobowe przejawiające się w detalach ubioru lub akcesoriów przypisanych danej jednostce. Praca wymaga dużego nakładu pracy z uwagi na obserwacje i odniesienie do innych, którzy pracują obok, co sprzyja staraniom bycia „nie gorszym” i dając w efekcie budowanie poczucia własnej wartości z naciskiem na indywidualizm każdej osoby.

Ważnym elementem integracyjnym, który jest obecny podczas warsztatu to współegzystowanie tworzonej postaci z innymi. W sferze połączenia na przykład obu sylwetek, dzieci zmuszone są do porozumienia się ze sobą i wspólnego tworzenia siebie w oparciu o zjawisko „My”, gdzie praca przestaje być indywidualna, a staje się wspólna tylko dla tych dwóch osób. Całość natomiast tworzy niezwykle ekspresyjną formę pracy zbiorowej o zniekształconych formach przypominających postaci pełne barw, która sprawia wrażenie tworzenia sztuki abstrakcyjnej.

Praca przypomina dzieciom o indywidualności każdego z nich oraz o tym, że nikt jednak mimo tej indywidualności nie jest sam i w niektórych momentach przyjdzie czas porozumieć się ze sobą. Nie ma odwrotu od próby porozumienia J

 

Zajęcia plastyczno- techniczne w SP nr 4 "Tacy My z II C" – październik 2019r

Prowadząca: Milena Szczepańska-Zakrzewska 

Cel ogólny

Rozwijanie zdolności wyrażania siebie przy użyciu środków plastycznych

Cele operacyjne

Poziom wiadomości ucznia:

·wyrażanie w twórczości plastycznej własnego stanu emocjonalnego rozumienie pojęć: barwy ciepłe, barwy zimne;

·rozwijanie umiejętności malarskich, głównie malowanie w oparciu o postrzeganie świata w formie abstrakcyjnej i symbolicznej

·zachęcanie do śmiałych ruchów pędzlem oraz dbałości o estetyczny wygląd pracy

Poziom umiejętności ucznia:

·potrafi dobrać odpowiednie materiały pomocnicze i ich użyć

·potrafi samodzielnie przygotować stanowisko pracy

·potrafi wykonać poszczególne etapy pracy malarskiej lub rysunkowej, łączy techniki

·potrafi uzasadnić własne wybory jakich dokonał: kadr, kolor, walor, kompozycja, struktura

·potrafi opowiedzieć o swojej pracy przy tworzeniu pracy i o niej samej jako tworze i dziele skończonym

·potrafi posprzątać stanowisko pracy

Poziom postaw ucznia:

·prawidłowo posługuje się środkami malarskimi

·wie, które barwy są ciepłe, a które zimne

·wypowiada się dłuższymi zdaniami na temat sztuki

·wie, że kolor- barwa pomieszczenia, w którym się znajdujemy może wpłynąć na samopoczucie

·pracuje samodzielnie i w grupie

·współpracuje w grupie przy przygotowywaniu pracowni do zajęć

·przestrzega zasad bezpiecznej pracy w klasie

·spróbuje zastosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas zajęć plastycznych

·będzie reagował na uwagi nauczyciela dotyczące kolejności wykonywanych czynności

·oceni wyniki pracy

Metody pracy:

· pogadanka z omówieniem

· prezentacja

·zajęcia praktyczne

·omówienie połączone z samooceną

Formy pracy:

·praca w grupach

·indywidualna

Zasady pracy:

·indywidualizacji

·łączenie teorii z praktyką

·wzajemnej pomocy

Środki dydaktyczne:

·farby, kredki, ołówki, kartony, papiery, woda, palety pędzle, gumki, farby wodne i inne materiały artystyczne