Dar na Stulecie

18 maja 2020 r. przypadnie 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Z  inicjatywy dominikanina, o. Macieja Zięby powstał projekt upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Organizatorami projektu są: Stowarzyszenie Lednica 2000, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie "Środowisko ks. Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II", Instytut Tertio Millennio ze  Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej, Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Rodziną Szkół im. Jana Pawła II.

Celem projektu jest promowanie dziedzictwa Jana Pawła II, upowszechnianie dorobku i wartości, których nauczał oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę. W jego rdzeń wbudowane jest  wyzwalanie świadectwa wiary i dobrej społecznej energii oraz wzmacnianie ducha współpracy i wspólnoty w szerokich kręgach społecznych. Powinien więc służyć jednoczeniu się Polaków ponad wszelkim różnicami i podziałami w imię tworzenia międzyludzkiej solidarności oraz budowania wspólnego dobra.

Jak podkreśla pomysłodawca, o. Maciej Zięba OP: Projekt będzie służył przypomnieniu nauczania i myślenia  Papieża, gdyż jego poglądy na sytuację Kościoła, na Polskę, na  rolę kapłaństwa, znaczenie świeckich w Kościele,  znaczenie rodziny,  a takoż na pracę ludzką, relacje z krajami ościennymi, na dialog międzyreligijny, są nadal niezmiernie twórcze i aktualne.

Inicjatywa ma być formą odpowiedzi na papieskie wezwanie, by "duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością". Stąd pomysł stworzenia pomnika z serc i umysłów tysięcy Polaków, zbudowanego z inicjatyw modlitewnych i charytatywnych, naukowych i artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych wspierających pomnażanie owego duchowego dziedzictwa.

W ramach projektu uruchomiona została "mapa dobrych inicjatyw", na którą nanoszone są kolejne pomysły i przedsięwzięcia, zgłaszane z całego kraju.

https://darna100.pl/dolacz-do-projektu/#mapainicjatyw

W rzeczywistości zdalnego nauczania, zachęcam katechetów do włączenia się w ogólnopolską akcję Dar na Stulecie z inicjatywą edukacyjną. Proponuję wykorzystać  produkcję religia.tv "Bliżej świętego". Jest to seria licząca dwanaście 10-minutowych filmów. Składają się na nie pełne ciepła i humoru wspomnienia znajomych, przyjaciół i współpracowników Karola Wojtyły z czasów krakowskich. Ukazują one Papieża jako człowieka głębokiej wiary, modlitwy i nieprzeciętnego intelektu, dynamicznego pasterza, a przy tym normalnego, szukającego bezpośredniego kontaktu z ludźmi, czyli takiego, jakiego znamy. Jednak niewątpliwą zaletą cyklu jest to, że autorzy wspomnień opowiadają o faktach i wydarzeniach nieznanych, jak np. kontaktach kard. Wojtyły z Konradem Swinarskim, wielkim przedwcześnie zmarłym reżyserem teatralnym.

A może obejrzane filmy pobudzą kreatywność Państwa uczniów i projekty ich autorstwa pojawią się na "mapie dobrych inicjatyw" jeszcze przed 18 maja bieżącego roku?

Zapraszam:  „Bliżej świętego” (odc.1) - Aktor

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1RBdbI0BSRAWAOlOCHGli4udt7BH4ua