Gotowe pomysły na zdalne lekcje WOS-u

 
 

Gotowe pomysły na zdalne lekcje WOS-u

Nauczyciele i Nauczycielki, okres pandemii, choć trudny, obfi wanych przez nas gotowych zadań i scenariuszy zdalnych lekcji skonstruowaliśmy tak, by odnosiły się do bieżących wydarzeń. To nie tylko pozwoli uczniom i uczennicom lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość i poczuć się w niej bezpieczniej, lecz także zaciekawi i zmotywuje do zaangażowania się w Wasze zajęcia.  Treści bazują na materiałach merytorycznych z programu Rozmawiajmy o uchodźcach, W świat z klasąMłodzi Głosują.

Pomyśl o przyszłości bez stereotypów [DO POBRANIA]

Uczniowie i uczennice dowiadują się, czym są stereotypy płciowe i w tym kontekście poddają refleksji swoje plany zawodowe na przyszłość.
Czas: 90 minut
Poziom edukacyjny: klasy VI-VIII szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa

W jaki sposób każdy i każda z nas może uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich [DO POBRANIA]

Uczniowie i uczennice poznają Cele Zrównoważonego Rozwoju i wspólnie zastanawiają się, jaki mają osobisty wpływ na ich realizację. 
Czas: 45-60 minut
Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Różne punkty widzenia. Jak rozmawiać, aby się wzajemnie słuchać i rozumieć? [DO POBRANIA]

Lekcja pozwala określić, czego potrzebujemy, aby rozmawiać z drugim człowiekiem w bezpiecznej atmosferze. Wspiera uczniów i uczennice w formułowania zasad dobrej rozmowy. 
Czas: 1 godzina
Poziom edukacyjny: klasy VI-VIII szkoły podstawowej

Pandemia koronawirusa. Jak wygląda sytuacja uchodźców i uchodźczyń oraz migrantów i migrantek w Polsce i na świecie? [DO POBRANIA]

Zadania pozwalają zwrócić uwagę na sytuację uchodźców i uchodźczyń w obozach w Libanie i wewnątrz Syrii oraz migrantów i migrantek z Ukrainy w Polsce w czasach pandemii. Uczniowie i uczennice dowiadują się, z jakimi wyzwaniami związanymi z koronawirusem mierzą się uchodźcy i migranci.
Czas: 1 godzina
Poziom edukacyjny: VIII klasa szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa

Za i przeciw organizacji wyborów w wybranym terminie [DO POBRANIA]

Uczniowie i uczennice formułują własną opinię na temat kwestii przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Polsce. 
Czas: 1,5 godziny.
Poziom edukacyjny: VIII klasa szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa

Skąd osoby w moim otoczeniu biorą informacje o obecnej sytuacji [DO POBRANIA]

Uczniowie i uczennice zdobywają informacje o tym, w jaki sposób o obecnej sytuacji dowiadują się osoby z ich otoczenia. 
Czas: 1,5 godziny.
Poziom edukacyjny: VIII klasa szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa

Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online? [DO POBRANIA]

Zadanie, dzięki któremu zachęcisz uczniów i uczennice do zastanowienia się nad tym, czy możliwe jest przeprowadzenie wyborów w czasie trwania pandemii. 
Czas: 1,5 godziny.
Poziom edukacyjny: VII-VIII klasa szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa. 

Jak media mówią o koronawirusie? [DO POBRANIA]

To ćwiczenie pozwoli uczniom i uczennicom bardziej krytycznie podchodzić do przekazów medialnych dotyczących epidemii.
Czas: 1,5 godziny.
Poziom edukacyjny: Poziom edukacyjny: VII-VIII klasa szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa.

Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji [DO POBRANIA]

Trudnych sytuacji w dyskusjach wokół nie brakuje. Warto przygotować do nich uczniów i uczennice.
Czas: 1,5 godziny.
Poziom edukacyjny: Poziom edukacyjny: VIII klasa szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa.

Zalety i wady demokracji w czasie kryzysu  [DO POBRANIA]

Zadanie pozwoli na refleksję na temat tego, jak demokracja sprawdza się w czasie np. pandemii koronawirusa.
Czas: 1,5 godziny.
Poziom edukacyjny: Poziom edukacyjny: VIII klasa szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa.

Moja wymarzona okolica [DO POBRANIA]

Uczniowie i uczennice analizują swoje najbliższe otoczenie pod kątem zrównoważonego czytelnictwa.
Czas: 3 godziny.
Poziom edukacyjny: VII-VIII klasa szkoły podstawowej
i szkoła ponadpodstawowa

https://blog.ceo.org.pl/gotowe-pomysly-na-zdalne-lekcje-wos-u/

ka prywatności