Praca z Biblią - Spotkanie, które intryguje

Jestem przekonany, że Biblia staje się tym piękniejsza, im lepiej się ją rozumie.   Goethe

Historia dwóch uczniów Jezusa idących do wsi Emaus i ich spotkania z Nieznajomym jest tematem lekcji religii w Okresie Wielkanocnym. Katecheci wyjaśniają ten fragment Ewangelii św. Łukasza wykorzystując propozycje podręczników metodycznych lub stosując metody wypracowane przez siebie. W tym roku  może się okazać, że należy się odważyć wyłączyć pracę na „automatycznym sterowaniu” i poszukać metody, która będzie bardziej efektywna w ramach pracy zdalnej.
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym mówi nam, że należy szukać sposobów, które pozwolą efektywniej pracować z tekstami Pisma św., ponieważ „tylko przez światło wiary i rozważanie słowa Bożego można zawsze i wszędzie poznawać Boga, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17, 28), w każdym wydarzeniu szukać Jego woli, widzieć Chrystusa we wszystkich ludziach, czy to bliskich, czy obcych, trafnie osądzać prawdziwe znaczenie i wartość rzeczy doczesnych tak samych w sobie, jak i w stosunku do celu człowieka” .(KO 4)
Zgodnie z Dyrektorium katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce, Biblia jest duszą, fundamentem i siłą odmładzającą nie tylko świętej teologii, ale także katechezy. Jednym z zadań katechezy jest wprowadzenie we właściwe rozumienie i rozmiłowanie w takim jej czytaniu, żeby można było odkryć zawartą w niej prawdę Bożą i skłonić czytającego do udzielenia odpowiedzi na orędzie, które Bóg swoim słowem kieruje do ludzkości . (PDK 58)

Gdzie szukać skutecznych metod pracy z Biblią?

Przykład literatury:
Marek Z., Biblia w katechetycznej posłudze słowa, Kraków 1998
Vademecum katechety. Metody aktywizujące, red. Z. Barciński, Kraków -Lublin 2006
Pikor W., Bóg, woda i człowiek, Poznań 2010
Drogi wiary według św. Łukasza, red. W. Pikor, Poznań 2012

https://info.dominikanie.pl/2014/10/20-sposobow-czytania-pisma-swietego

Propozycja pracy z tekstem Łk 24, 13-35