Sprawdzian wiadomości i umiejętności tworzony na formularzu Google

Z uwagi na obecną sytuację nauczyciele zmuszeni są do poszukiwania nowych sposobów pracy z uczniami. Radzimy już sobie ze sposobem komunikacji z uczniami oraz z ich nauczaniem na odległość wykorzystując różnorodne platformy i aplikacje. Pamiętając jednak, iż jesteśmy również zobligowani do oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, warto zapoznać się z funkcjami formularzy Google. Dzięki nim możemy stworzyć swój własny sprawdzian z zadaniami zamkniętymi oraz otwartymi.

Jak tego dokonać?

 

Oto krótka instrukcja.

Katarzyna Sobańska

Doradca metodyczny języka angielskiego i francuskiego