Kształcenie na odległość

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i związanej z tym konieczności prowadzenia edukacji zdalnej, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość.

Poradnik: Kształcenie na odległość–poradnik dla szkół