Kierownictwo placówki

mgr Zenon Decyk
dyrektor 
/94/ 347-67-22  zenondecyk@cen.edu.pl

mgr Izabela Suckiel
wicedyrektor do spraw doskonalenia zawodowego nauczycieli
/94/ 347-67-21   izabelasuckiel@cen.edu.pl

mgr inż. Piotr Landowski  
wicedyrektor do spraw administracyjnych
/94/ 347-67-37  piotrlandowski@cen.edu.pl

mgr Izabela Szydlik
wicedyrektor do spraw biblioteki pedagogicznej 
/94/ 347-45-05 izabelaszydlik@cen.edu.pl

mgr Małgorzata Kacprzak
główny księgowy
/94/ 347-67-29 malgorzata.kacprzak@cen.edu.pl