Kursy e-learningowe

Terminy podane poniżej określają rozpoczęcie danego kursu. Możliwe jest dopisanie się do danego szkolenia również w trakcie jego trwania, ponieważ podstawą zaliczenia szkolenia, jest wykonanie zadań zleconych przez moderatorów.

Dane do pierwszego logowania na platformę nadawane są przez prowadzących. Później te same dane wykorzystywane są podczas kolejnych kursów. W każdym przypadku konieczne jest zgłoszenie się na kurs przez bazę szkoleń CEN (Zapisy on-line). 


Kurs .3.18. Jak motywować uczniów do nauki?  

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Alicja Lorenz 

Data rozpoczęcia: 2021-05-07 (6 tygodni)


Kurs 6.5.1. Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli  

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Izabela Suckiel 

Data rozpoczęcia: 2021-05-05 (3 tygodnie)


Kurs 8.70. Skocznie i muzycznie. Słownictwo angielskie w edukacji elementarnej (e-learning)  

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra  Katarzyna Fiebiger   Agnieszka Wilczyńska  

Kalendarz zajęć  2021-04-13 (2 tygodnie)


Kurs 8.5. Co to jest krytyczne myślenie i jak go uczyć na lekcjach języka polskiego?  

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Aleksandra Stępień 

Kalendarz zajęć  2021-04-12


Kurs 6.3.9. Rozwijanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się języka niemieckiego  

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra  Renata Lemańczyk  Anna Walkowiak 

Kalendarz zajęć  2021-04-12


Kurs 8.72. "Cztery żywioły" - doświadcz, aby zrozumieć - e-learning  

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra   Małgorzata Pietruk  Izabela Janocha  

Kalendarz zajęć   2021-04-12


Kurs 8.64. Terapeutyczne właściwości sztuki. Arteterapia - e-learning  

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Danuta Lech 

Kalendarz zajęć  2021-04-12 (2 tygodnie)


Kurs 6.5.2. Planowanie i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej   

Miejce szkolenia  kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra  Izabela Suckiel  Marek Suckiel 

Kalendarz zajęć 2021-04-09 godz.: 16:00 (6 tygodni)


Kurs 8.71. Edukacja międzykulturowa. Propozycje opracowania projektu edukacyjnego i ciekawych zajęć z edukacji globalnej   

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Renata Pietras-Pacynko  

Kalendarz zajęć  2021-04-06 (1 tydzień)


Kurs 8.67. Myślenie wizualne w edukacji dzieci i młodzieży

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Izabela Janocha 

Kalendarz zajęć  2021-04-06 (2 tygodnie)


Kurs 8.66. Kodowanie a kształtowanie intuicji geometrycznych - e-learning  

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Iwona Łotysz 

Kalendarz zajęć  2021-04-06 (4 tygodnie)


Kurs 5.6.2. Sposób na aktywizację uczniów z niską motywacją do nauki. Metoda dramy   

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Katarzyna Sobańska  

Kalendarz zajęć  2021-03-31 (6 tygodni)


Kurs 8.13. Rysunek na języku polskim – wizualizacja w pracy polonisty   

Kategoria kursu 8. Oferta dodatkowa 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Katarzyna Jacewicz  

Kalendarz zajęć 2021-03-29 (4 tygodnie)


Kurs 6.3.17. Jak pracować z uczniem uzdolnionym?   

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra  Mariola Rink-Przybylska   Teresa Ogniewska  

Kalendarz zajęć  2021-03-25 (6 tygodni)


Kurs 6.4.5. Jak zaprezentować dorobek zawodowy na egzaminie?   

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Anna Kiełb 

Kalendarz zajęć  2021-03-23 (2 tygodnie)


Kurs 6.3.15. Atrakcyjne zajęcia umuzykalniające w szkole i przedszkolu Śpiew, taniec, gra na instrumentach  

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Agnieszka Wilczyńska 

Kalendarz zajęć  2021-03-22 (4 tygodnie)


Kurs 8.69. Jak oswoić lektury na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej? (e-learning)  

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra  Anna Kiełb  Mariola Rink-Przybylska  

Kalendarz zajęć  2021-03-22 godz. (2 tygodnie)


Kurs 6.3.8. Kompetencje kluczowe na lekcjach języka niemieckiego  

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra  Anna Walkowiak   Renata Lemańczyk 

Kalendarz zajęć  2021-03-15  (4 tygodnie)


 Kurs 8.33. "Cała rodzina chodzi do przedszkola" - aktywizujemy rodziców do działania  

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Małgorzata Pietruk 

Kalendarz zajęć  2021-03-15 (2 tygodnie)


Kurs 8.65. Teambuilding, czyli jak budować zespół i pogłębiać relacje - e-learning  

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Teresa Ogniewska 

Kalendarz zajęć  2021-03-15 (4 tygodnie)