Majątek Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

1. Grunty

- działka nr 817, obręb 19, powierzchnia 0,5233 ha

- działka nr 841, obręb 19, powierzchnia 0,1210 ha

- działka nr 55, obręb16, powierzchnia 0,1009 ha 

2. Budynki

Budynek przy ul. Ruszczyca 16 w Koszalinie

- powierzchnia użytkowa                     -          1.590 m2

- kubatura całkowita                            -          8.240 m3

Budynek przy ul. M. J. Piłsudskiego 62 w Koszalinie

- powierzchnia użytkowa                     -          1.038 m2

- kubatura całkowita                            -          4.670 m3

Budynek przy ul. Szpitalnej 2d w Kołobrzegu

- powierzchnia użytkowa                     -          168 m2

- kubatura całkowita                            -          760 m3

3. Budowle

- ul. Ruszczyca 16, Koszalin - boisko utwardzone, drogi i place, ogrodzenie, przyłącze

 gazowe, oświetlenie terenu, sieć energetyczna, przyłącze, kanalizacja sanitarna 

- ul. Piłsudskiego 62, Koszalin - ogrodzenie 

- ul. Szpitalna 2d, Kołobrzeg - ogrodzenie, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej