Aneks do Regulaminu Małych Olimpiad Przedmiotowych 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiologiczną organizatorzy Małych Olimpiad Przedmiotowych podjęli decyzję, że eliminacje międzyszkolne odbywać się będą w szkołach macierzystych uczniów pod kontrolą nauczyciela z danej szkoły, a testy z poszczególnych przedmiotów będą dostarczone przez CEN w zaklejonych kopertach. Terminy i godziny rozpoczęcia nie ulegają zmianie. Szczegóły poniżej.

Aneks do REGULAMINU Małych Olimpiad Przedmiotowych 2020/2021

Eliminacje międzyszkolne

            Eliminacje międzyszkolne z każdego przedmiotu będą prowadzone w placówkach macierzystych uczniów z zachowaniem wewnętrznych procedur bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19. Jeżeli uczeń nie stawi się na eliminacje w wyznaczonym terminie, nie ma możliwości przystąpienia do konkursu w innej formie lub terminie.

Do obowiązków placówek macierzystych należy:

 • powołanie jednego nauczyciela nadzorującego przebieg eliminacji z każdego przedmiotu
 • przeprowadzenie eliminacji: otwarcie koperty z testami w obecności uczniów, dopilnowanie podpisania testu, zapewnienie samodzielności pracy uczniów, wypełnienie protokołu, zapakowanie go wraz z testami do koperty (dostarczonej przez CEN) w obecności przynajmniej jednego z uczniów, zaklejenie i niezwłoczne przekazanie koperty do sekretariatu szkoły
 • zabezpieczenie na eliminacjach z muzyki i języka angielskiego sprzętu do odtwarzania płyty CD
 • dostarczenie do CEN, ul. Ruszczyca 16 w Koszalinie, kopert z protokołem i wypełnionymi testami:

16 kwietnia do 15.30 – Olimpiady Malucha, j. polskiego, plastyki, informatyki,    j. angielskiego

–  23 kwietnia do 15.30 – geografii, historii, biologii, matematyki, muzyki.

Do obowiązków Centrum Edukacji Nauczycieli należy:

 • dostarczenie do sekretariatu szkoły macierzystej w zaklejonej kopercie protokołu i testów eliminacji międzyszkolnych dla każdego ucznia zgłoszonego przez szkołę (8 - 9.04. 21r.)
 • dostarczenie nagranych płyt CD na eliminacje z języka angielskiego oraz muzyki
 • dostarczenie opieczętowanych kopert zwrotnych
 • sprawdzenie zadań i opublikowanie wyników na stronie CEN do 14 maja 2021r.

Regulamin Małych Olimpiad Przedmiotowych

Aneks  do Regulaminu Małych Olimpiad Przedmiotowych 2020/21 wraz ze zgodą rodziców na przetwarzanie danych oraz oświadczeniem rodzica w  związku z COVID.

Przypominamy terminy konkursów z poszczególnych przedmiotów

Lp

Nazwa konkursu

Data

Godzina

1.

Język polski

13 kwietnia 2021

13.00-14.00

2.

Plastyka

14 kwietnia 2021

13.00-14.00

3.

Informatyka

15 kwietnia 2021

13.00-14.00

4.

Język angielski

16 kwietnia 2021

13.00-14.00

5.

Geografia

19 kwietnia 2021

13.00-14.00

6.

Historia

20 kwietnia 2021

13.00-14.00

7.

Biologia

21 kwietnia 2021

13.00-14.00

8.

Matematyka

22 kwietnia 2021

13.00-14.00

9.

Muzyka

23 kwietnia 2021

13.00-14.00

10.

Olimpiada Malucha

13 kwietnia 2021

13.00-14.00

Informacji dotyczących spraw organizacyjnych udzielają

 • SP nr 17, nr tel. (94) 345-17-30 wicedyrektor szkoły Agnieszka Baracz
 • SP nr 18, nr tel. (94) 343-62-23 wicedyrektor szkoły Beata Kossakowska-Stopa
 • SP nr 3 (Olimpiada Malucha), nr tel. 94 345 88 80 Jolanta Dąbrowska  
 • Centrum Edukacji Nauczycieli, nr tel. 94 34 767 40 Anna Kiełb