Dlaczego indywidualizowanie pracy na lekcji jest tak ważne i w jaki sposób to robić? - 18.01.2024 r.

Jako nauczyciele pracujemy na co dzień z liczną grupą uczniów zróżnicowanych pod względem predyspozycji, preferowanego sposobu przyswajania wiedzy, zainteresowań, temperamentu, ale również sytuacji materialnej i rodzinnej. Przebywanie w murach szkoły choć częściowo pozwala zmniejszyć skutki nierówności społecznych, a nauka online, niestety, tylko je pogłębiła – niejeden z nas miał w klasie ucznia, który uczył się w jednym pomieszczeniu z trójką rodzeństwa, rozwiązując zadania na ekranie telefonu. Wiemy również, że część uczniów miała problemy z koncentracją, mobilizacją i samodyscypliną siedząc przed komputerem we własnych domach. Wszystko to spowodowało, że różnice pomiędzy uczniami jeszcze bardziej się pogłębiły.

Indywidualizowanie pracy na lekcji często bywa mylone z dostosowywaniem form i metod pracy do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wręcz przeciwnie, każdy uczeń zasługuje na indywidualne potraktowanie, szczególnie teraz, gdy wróciliśmy sprzed komputerów do szkolnej rzeczywistości i mamy realną możliwość towarzyszenia uczniowi, obserwowania oraz ukierunkowania jego rozwoju. Indywidualne podejście do ucznia pozwala mu na zrobienie postępu, być może nie tak spektakularnego jak u pozostałych, a jednak umożliwiającego opanowanie podstawy programowej i osiągnięcie sukcesu na własnym poziomie. Pochylenie się nad uczniem jako jednostką i uwzględnienie jego potrzeb wzmacnia jego samoświadomość i wpływa na wzięcie przez niego części odpowiedzialności za własny proces kształcenia. Indywidualizowanie pracy na lekcji jest dla mnie najwyższym stopniem upodmiotowienia ucznia. Niewątpliwie jednak wymaga od nauczyciela dodatkowego wysiłku i jest jednym z największych wyzwań w jego pracy. 

Materiał został opracowany na podstawie artykułu pt. "Jak pracować z klasą o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejetności? 6 kroków do sukcesu", autor: dr Magdalena Wojciechowska-Rysiawa, czasopismo dla nauczycieli Matematyka, nr 6/2021.

 

  Koszalin, 18.01.2024r. 

Doradca metodyczny matematyki (szkoły podstawowe) - Dawid Cerajewski 

kontakt: dawidcerajewski@cen.edu.pl