Praktyczne rady dla nauczyciela matematyki - 09.11.2023 r.

Na całym świecie jest wiele prób wystandaryzowania kształcenia matematycznego. Można się z nimi spotkać w USA, Francji, Korei Południowej, Singapurze czy Nowej Zelandii. Jako przykład takich standardów są standardy efektywnego nauczania matematyki przygotowane przez National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) z USA. Polskim odpowiednikiem NCTM jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, które działa od 1992 roku.
Te osiem praktycznych rad, opartych na wynikach badań naukowych, może stanowić podstawę pracy z uczniem efektywnego nauczyciela matematyki.

 1. Ustalanie celów matematycznych, aby umożliwić skupienie się uczniów na nauce.
  Skuteczność nauczania matematyki związana jest z jasno określonymi celami matematycznymi, których uczniowie uczą się, umieszcza cele w ramach postępów w nauce i wykorzystuje je do kierowania decyzjami związanymi z instrukcjami do zadań.
   
 2. Realizowanie zadań promujących rozumowanie i rozwiązywanie problemów.
  Skuteczne nauczanie matematyki angażuje ucznia w rozwiązywanie i omawianie zadań, które promują matematyczne rozumowanie i rozwiązywanie problemów oraz umożliwiają wiele punktów wejścia i zróżnicowanych strategii rozwiązań.
   
 3. Używanie i łączenie reprezentacji matematycznych.
  Efektywne nauczanie matematyki angażuje uczniów w tworzenie powiązań między reprezentacjami matematycznymi w celu pogłębienia zrozumienia pojęć i procedur matematycznych oraz jako narzędzi do rozwiązywania problemów.
   
 4. Ułatwianie dyskursu matematycznego uczniów.
  Celem takiej komunikacji jest budowanie wspólnego zrozumienia pojęć matematycznych poprzez analizę i porównanie podejść i argumentów uczniów.
   
 5. Zadawanie celowych pytań.
  Skuteczne nauczanie matematyki wykorzystuje celowe pytania, aby ocenić i pogłębić rozumowanie i poczucie ucznia dotyczące ważnych idei i relacji matematycznych.
   
 6. Budowanie płynności proceduralnej (umiejętności) na bazie zrozumienia pojęć.
  Skuteczne nauczanie matematyki buduje płynność w procedurach na fundamencie pojęciowego rozumienia, tak aby uczniowie z czasem mogli elastycznie korzystać z procedur elastycznych, ponieważ rozwiązują problemy kontekstowe i matematyczne. 
   
 7. Wspieranie produktywnego zmagania się i trudu w nauce matematyki.
  Skuteczne nauczanie matematyki konsekwentnie zapewnia uczniom, indywidualnie i zbiorowo, możliwości i wsparcie, aby zaangażować się w produktywne pokonywanie trudności, gdy zmagają się z matematycznymi pomysłami i relacjami. 
   
 8. Wywoływanie i wykorzystywanie dowodów myślenia uczniów.
  Celem takiego podejścia jest ocena postępu zrozumienia matematyki i nieustanne dostosowywanie instrukcji i poleceń nauczycieli tak, aby zapewniały wsparcie i możliwości nauki uczniów.

Materiał został opracowany na podstawie artykułu pt. "Słabe wyniki maturalne z matematyki, czyli gdzie szukać pomocy?", autor: Tomasz Szwed, czasopismo dla nauczycieli Matematyka, nr 39(2021).

Koszalin, 09.11.2023r. 

Doradca metodyczny matematyki (szkoły podstawowe) - Dawid Cerajewski 

kontakt: dawidcerajewski@cen.edu.pl