II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „Dziecięcy świat matematyki, od teorii do praktyki” - podsumowanie

W sobotę 11 maja br. w auli Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Kwiatkowskiego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. Dziecięcy świat matematyki, od teorii do praktyki. Matematyka w działaniu. Organizatorami konferencji byli Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, katedra Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej oraz Przedszkole nr 16 w Koszalinie.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Koszalina, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).

W konferencji wzięło udział 159 nauczycieli i studentów Politechniki Koszalińskiej.

Konferencję otworzyli prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Tomasz Królikowski, profesor PK, prorektor ds. kształcenia politechniki koszalińskiej dr hab. Krzysztof Wasilewski, profesor PK oraz dziekan wydziału humanistycznego prof. nadzw. dr hab. Michał Polak.

Po uroczystym otwarciu uczestnicy wysłuchali wykładu "Matka wszystkich nauk i królowa nauk – krótka historia relacji filozofii i matematyki (spojrzenie humanisty)" wygłoszonego przez dr hab. Zbigniewa Danielewicza, prof. PK z Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej.

Po wykładzie wysłuchano relacji z realizacji II modułu trzyletniego programu Matematycznie zakręceni (relacja w załączniku) zaprezentowanej przez Panie Renatę Pietras-Pacynko i Małgorzatę Pietruk - doradców metodycznych wychowania przedszkolnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Następnie uczestnicy konferencji uczestniczyli w wykładzie Pani profesor Małgorzaty Markiewicz pt. "Bariery czy schody? O wspieraniu aktywności i fascynacji dziecka matematyką". Pani profesor zwróciła uwagę słuchaczy na to, że język matematyki jest pełen znaków, skrótów i symboli. Ta specyfika matematyki i jej kształcenia napotyka na wiele barier.  Matematyka jako dziedzina formalna i abstrakcyjna dla wielu ludzi jest trudnym przedmiotem. Część z nich uważa się za humanistów, w ten sposób zaprzeczając możliwości rozwijania własnych zdolności matematycznych. Kształcenie przyszłych nauczycieli matematyki odbywa się poza placówkami kształcenia pedagogicznego, matematycy są zatem bardziej naukowcami. Jako, że obiekty matematyczne cechuje abstrakcyjna natura, matematyka wymaga ciągłego kształcenia wyobraźni. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę teorię Piageta, to jasnym się stanie, że jest ona w wielu obszarach poznawczo niedostępna dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych. Poziom myślenia w tym wieku wymaga odwoływania się do konkretów i wiązania teorii z praktycznym działaniem. Pani profesor Markiewicz wskazała tu na wielką rolę edukacji elementarnej, w czasie której nauczyciele pomagają dzieciom w przyjęciu za pewnik pojęć i praw matematycznych, bez potrzeby przeprowadzania dowodów. Zauważyła, że zbytnie przywiązanie przez nauczycieli uwagi do realizacji podstawy programowej może spowodować to, że umknie im konieczność kształtowania u dzieci pewnego sposobu myślenia. Zachęcała, by uczyć dzieci innego patrzenia na świat, dostrzegania matematyki w naturze, zaciekawienia nią, zadawania pytań, interpretowania i wnioskowania. Zaprezentowała również słuchaczom fotografie wyróżnione w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym Matematyka w Obiektywie. Zachwyt słuchaczy potwierdzał słuszność postulatu Pani profesor Małgorzaty Markiewicz: "Rozbudzajmy w dzieciach wrażliwość na piękno matematycznej struktury świata".

Kolejno uczestnicy konferencji mieli okazję do spotkania  z dr Zuzanną Jastrzębską – Krajewską, w świecie nauczycieli popularnie zwaną Panią Zuzą. Podczas wykładu „Jak (nie)uczyć matematyki? – czyli o tym, co nie sprzyja kształtowaniu umiejętności matematycznych dzieci, a co rozwija zadatki uzdolnień matematycznych od przedszkola, prelegentka, powołując się na ekspertów i badania naukowe, wskazywała rozwiązania teoretyczne i praktyczne  pracy z dziećmi. Podkreśliła rolę edukacji matematycznej w okresie wychowania przedszkolnego w kontekście dalszych sukcesów szkolnych oraz wyboru drogi zawodowej. Podała praktyczne wskazówki dotyczące realizacji ćwiczeń zawartych w Dziecięcej Matematyce w kontekście dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dr Zuzanna Jastrzębska – Krajewska zabrała również słuchaczki w niezwykły świat matematyki, podczas warsztatów „RUCH + MUZYKA = MATEMATYKA – jak przygotować układ nerwowy dziecka do skutecznej nauki matematyki i nie tylko”, gdzie nauczycielki poznały bogaty wachlarz zabaw matematycznych. Spotkanie z Panią Zuzą to niesamowite wydarzenie, z którego wybrzmiewała energia, poczucie humoru, a przede wszystkim wiedza matematyczna.

Drugi  warsztat na temat “Doskonalenie orientacji przestrzeni i ształtowanie rozumienia pojęć matematycznych u dzieci w wieku 5-8 lat” poprowadzili dr Artur Stachura i mgr Dominika Mielniczuk-Bączek z Wydziału Humanistycznego Politechnika Koszalińskiej. Celem tych warsztatów było zapoznanie nauczycieli z interaktywnymi metodami doskonalenia orientacji przestrzennej i kształtowania rozumienia pojęć geometrycznych u dzieci w wieku 5-8 lat. Prowadzący zaproponowali szereg ćwiczeń, zabaw oraz pomocy edukacyjnych do samodzielnego wykonania, które w prosty sposób mogą wpływać na przekaz i zrozumienie zdawałoby się trudnych treści o orientacji przestrzennej.

Oba warsztaty prowadzone  były w atmosferze swobodnej zabawy i pogodnej dyskusji, były bardzo owocne w zrozumienie treści i potrzeb dorastających dzieci. Spotkały się z pozytywnym odzewem uczestników, którzy wyrazili zainteresowanie i gotowość do wdrażania poznanych metod w swojej pracy z dziećmi. Zdobyte zaś narzędzia i doświadczenie mogą znacząco wpłynąć na rozwój kompetencji matematycznych u dzieci oraz wzbogacić proces nauczania i uczenia się w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w naszym przedsięwzięciu i oczywiście zapraszamy na następne:)

Podsumowanie modułu II programu "Matematycznie zakręceni" https://youtu.be/-W3bxk6lS5g

 

Pliki do pobrania
Realizacja programu II edycjaPobierz