PRACOWNIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ, ARTYSTYCZNEJ I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W roku szkolnym 2023/2024 swoją pomocą służą Państwu:

 

Iwona Łotysz - kierwonik pracowni

iwonalotysz@cen.edu.pl

 

Doradcy metodyczni:

Renata Pietras - Pacynko - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

renata.pietras@cen.edu.pl

Małgorzata Pietruk - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

malgorzatapietruk@cen.edu.pl

Katarzyna Fiebiger - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

katarzynafiebiger@cen.edu.pl

Justyna Jakubczyk - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

justynajakubczyk@cen.edu.pl

Małgorzata Kulik - doradca metodyczny wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa

malgorzatakulik@cen.edu.pl

Sabina Małek-Galicka - doradca metodyczny kształcenia specjalnego

sabinamalekgalicka@cen.edu.pl

Zapraszamy na: 

·         dyżury metodyczne,

·         warsztaty predmiotowo-metodyczne,

          kursy e-learningowe,

          szkolenia zespołu nauczycieli na terenie szkoły, przedszkola,

·         jesienne i wiosenne zespoły metodyczne,

          sieci współpracy i samokształcenia,

·         zajęcia otwarte,

·         konsultacje indywidualne i zbiorowe.