Język niemiecki w sieci

Serdecznie zapraszam do współpracy on-line  w ramach sieci  adresowanej do nauczycieli języka niemieckiego.  Na platformie e-learningowej są zamieszczane  informacje i  materiały  metodyczne.  

Możecie  Państwo zapoznać się z materiałami  jako „gość”  bez logowania lub zgłosić chęć aktywnego uczestniczenia w sieci. W tym celu należy zapisać się on-line na www.cen.edu.pl na formę 1.8

 Osobą odpowiedzialną za „Język niemiecki w sieci”  jest Pani Renata Lemańczyk.

 Link do sieci:

Język niemiecki w sieci

 e-mail: renata.lemanczyk@cen.edu.pl