Język polski w sieci

Serdecznie zapraszamy do współpracy on-line  w ramach sieci  adresowanej do nauczycieli języka polskiego.  Na platformie e-learningowej są zamieszczane  informacje i materiały  metodyczne.  

Możecie  Państwo zapoznać się z materiałami  jako „gość”  bez logowania.

Osobami odpowiedzialnymi za „Język polski w sieci”  są Panie:

Mriola Rink-Przybylska - mariolarinkprzybylska@cen.edu.pl   oraz  Anna Kiełb -  annakielb@cen.edu.pl 

 

        Język polski w sieci