Język polski w sieci - szkoły podstawowe

Sieć jest propozycją współpracy z nauczycielami  na platformie e-learningowej MOODLE. Platforma daje możliwość korzystania z zamieszczonych materiałów oraz publikowania własnych propozycji za pośrednictwem moderatora.

Z sieci można korzystać jako uczestnik po dokonaniu rejestracji na www.cen.edu.pl (zapisy on-line, forma 1.12) i zalogowaniu się oraz jako gość bez klucza i loginu. Gość może zapoznać się z materiałami i je pobrać.

  Język polski  w sieci