„Matematycznie zakręceni”- edukacja matematyczna wdrażana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie to działanie nagrodzone I miejscem w tegorocznej edycji konkursu "Innowacyjny Samorząd 2024"

„Matematycznie zakręceni”- edukacja matematyczna przez zabawę wdrażana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie to działanie nagrodzone I miejscem w tegorocznej edycji konkursu Innowacyjny Samorząd 2024

Jak poprzez gry i zabawy rozbudzić w przedszkolakach chęć nauki matematyki i kodowania? Zadanie to z powodzeniem realizują doradcy metodyczni z Pracowni Edukacji Elementarnej, Artystycznej i Wychowania Fizycznego pod kierownictwem konsultant ds edukacji elementarnej Iwony Łotysz. Projekt "Matematycznie zakręceni" Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wdraża w partnerstwie z Politechniką Koszalińską i Przedszkolem nr 16.  Diałania koncentrują się na wykorzystaniu gier planszowych, eksperymentów matematycznych i  elementów kodowania w edukacji matematycznej najmłodszych dzieci. To nowatorskie podejście otrzymało pierwsze miejsce wśród  zgłoszonych projektów realizowanych przez samorządy województw. Zwycięzców konkursu "Innowacyjny samorząd 2024" ogłoszono 28 maja, podczas uroczystej gali w Warszawie. Nagrodę odebrał Pan Bogdan Jaroszewicz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Organizatorem konkursu jest Serwis Samorządowy PAP, a celem inicjatywy jest docenienie gmin, powiatów i województw za realizację nowatorskich projektów, mogących stać się inspiracją dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Najlepszych wybiera Kapituła złożona z przedstawicieli redakcji, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw RP.

„Matematycznie zakręceni” to program przeznaczony dla przedszkoli i klas I-III województwa zachodniopomorskiego. Celem programu jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wprowadzenia dziecka w świat matematyki. Program jest realizowany przez trzy lata od września 2022 do czerwca 2025. W I edycji programu w roku szkolnym 2022/2023 wzięło udział 15 placówek z województwa zachodniopomorskiego. Łącznie zaangażowanych w projekt było 76 nauczycieli i  1015 dzieci z przedszkoli i klas I-III. W II edycji tegoż programu w roku szkolnym 2023/2024 wzięło udział 27 placówek z województwa zachodniopomorskiego. Łącznie zaangażowanych w projekt było 458 nauczycieli i  1375 dzieci z przedszkoli i klas I-III.

Na rok szkolny 2024/2025 planowana jest trzecia edycja tego programu pod tytułemMistrz kodowania i robotyki” . Serdecznie zapraszamy.

Innowacyjny Samorząd 2024 - wyniki konkursu  https://bit.ly/4e3H9yi

Matematycznie zakręceni https://bit.ly/3X8lajQ