Organizacja pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, w tym Biblioteka Pedagogiczna oraz oddziały zamiejscowe, są dostępne dla interesantów w godzinach pracy placówki. Ze względu na ograniczenia wynikające z zagrożenia epidemiologicznego prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

- zakrywanie ust i nosa w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

- użycie środka do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu do placówki, 

- zachowanie odległości minium 1,5 m od innych osób znajdujących się w tym samym pomieszczeniu z zastrzeżeniem, że w pomieszczeniach administracyjnych może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba niebędąca pracownikiem CEN.

Do odwołania, zgodnie z obowiązującymi w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie zasadami, dla osób niebędących pracownikami CEN dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku. 

Część pracowników CEN realizuje swoje zadania w trybie zdalnym stąd w miarę możliwości prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Informacje kontaktowe znajdują sie w zakładce O nas, a w przypadku doradców metodycznych w zakładce Doradztwo metodyczne.

Nadal zawieszona jest realizacja form szkoleniowych na terenie CEN w formule stacjonarnej. Zapraszamy do udziału w formach szkoleniowych realizowanych w formule zdalnej ujętych w naszej ofercie na rok szkolny 2020/2021 (zakładki: Oferta szkoleniowa CEN oraz Bieżące kursy CEN). Informacje w tej sprawie przekazywane są również przez doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów w zakładce Doradztwo metodyczne. 

Linki do dyżurów metodycznych realizowanych w formule zdalnej (webinaria) są zamieszczane przy poszczególnych formach w zakładce Bieżące kursy CEN. 

Informacje na temat obsługi czytelników i dostępu do księgozbioru ( wtym w wersji online) znajdują się w zakładce Biblioteka Pedagogiczna CEN.