Konferencja "PPP z COVIDEM W TLE"

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konferencji:

„POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z COVIDEM W TLE" 

Konferencja zorganizowana zostanie w trybie online 12 maja 2021 roku w godzinach: 10.00 – 13.30.

Serdecznie zapraszamy: samorządowców, przedstawicieli administracji rządowej, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli. Prosimy o przekazanie tego zaproszenia zainteresowanym nauczycielom.

Program konferencji obejmuje wystąpienia:

1. Wprowadzenie do konferencji – Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego              

2. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w województwie zachodniopomorskim – Jerzy Kotlęga, Pełnomocnik Marszałka ds. Oświaty

3. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży

4. Ochrona zdrowia psychicznego w okresie pandemii oraz po jej zakończeniu – prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole z COVIDEM w tle –  dr Magdalena Chęć, Uniwersytet Szczeciński

6. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe" wsparciem osób doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego – dr Shivan Fate, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

7. Program pomocy psychologiczno-pedagogicznej przeciwdziałający skutkom pandemii COVID – 19 realizowany przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie – Justyna Jakubowicz-Dziduch, dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej

8. Zachodniopomorskie Ośrodki  Doskonalenia Nauczycieli wsparciem pomocy psychologiczno-pedagogicznej – Urszula Pańka, dyrektorka ZCDN-u w Szczecinie

9. Podsumowanie – Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa

Istnieje możliwość wcześniejszego zadania pisemnie pytań, które przekazane zostaną prelegentom przed Konferencją – przygotowane pytania należy przekazać drogą elektroniczną na adres: jkotlega@wzp.pl.

Dodatkowo uruchomiony zostanie panel czatu, za pomocą którego będzie możliwość bieżącego przesyłania pytań.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszelkie materiały pokonferencyjne będą dostępne pod adresem: http://www.edukacja.wzp.pl/

Konferencję można śledzić za pośrednictwem platformy „Zoom" (instrukcja dołączenia poniżej) bądź (po wyczerpaniu miejsc na platformie „Zoom")  „YouTube" (adres kanału: https://www.youtube.com/channel/UCtjRdBeHfNhLH8lgRvqEuIA)     

Żeby wziąć udział w Konferencji należy dołączyć do wydarzenia na platformie Zoom webinar wg instrukcji zamieszczonej poniżej.

Prosimy o kliknięcie w poniższy link, aby dołączyć do seminarium internetowego:

https://zoom.us/j/91690070030

W przypadku chęci skorzystania z telefonu komórkowego (jedynie połączenie głosowe) prosimy wybrać numer: +48223073488,,91690070030#  bądź +48223987356,,91690070030#

Identyfikator konferencji: 916 9007 0030

Link do spotkania będzie aktywny od godziny 9:30 12 maja 2021 roku. Prosimy o  zalogowanie się na 10-15 minut przed rozpoczęciem Konferencji, aby móc rozwiązać ewentualne problemy techniczne i umożliwić szybkie rozpoczęcie Konferencji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY