Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  • Wsparcie nauczycieli w zdalnej edukacji
    Konsultacje dla nauczycieli w projekcie Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość (Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty). Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Wsparcie nauczycieli w kształceniu na odległość
    Zapraszamy do zapisywania się na szkolenie