Czekając na rozporządzenie w sprawie wymagań egzaminacyjnych......

 

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wymagania egzaminacyjne mają zostać ogłoszone ok. 15 grudnia br. w formie rozporządzenia. Również w grudniu mają rozpocząć się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

 

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

 

Czekając na rozporządzenie, polecam Państwu wideoczat z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcinem Smolikiem ma temat najważniejszych zmian w egzaminie ósmoklasisty i maturalnym.

Warto również przekazać ten materiał rodzicom i uczniom zdającym egzaminy w tym roku szkolnym.

 

Link do wideoczatu