KLUB DYREKTORA - Klasyfikacja roczna i końcowa

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

       Zapraszamy na spotkania Klubu Dyrektora poświęcone klasyfikacji rocznej i końcowej oraz zasadom wypełniania dokumentacji (arkuszy ocen i świadectw).

Spotkania odbędą się w dwóch terminach (do wyboru):

  • 26 maja (piątek) od godz. 10:00 do 12:30 - stacjonarnie  w CEN w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16.
  • 29 maja (poniedziałek ) od godz. 11:00 do 13:30  - on-line na platformie Microsoft Teams - link do spotkania  zostanie wysłany na maile szkół.

Udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji.

Prosimy wybrać dogodny dla siebie termin. 

 

Tematyka spotkania:

  1. Klasyfikacja roczna i końcowa -  przypomnienie  przepisów z ustawy o systemie oświaty i z rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów – analiza przypadków.
  2. Klasyfikacja uczniów z Ukrainy– zasady postępowania w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia.
  3. Dokumentacja związana z klasyfikacją i promocją - obowiązujące wzory arkuszy ocen i świadectw. Zasady wypełniania świadectw i arkuszy ocen.

Spotkanie poprowadzi Izabela Suckiel

 W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Działem Szkoleń - 94 347 67 38

                                                                                        Serdecznie zapraszamy