KLUB DYREKTORA - Klasyfikacja roczna, wypełnianie arkuszy i świadectw

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zapraszamy 23 maja (czwartek ) od godz. 11:00 do 13:00  - on-line na platformie Microsoft Teams - link do spotkania  zostanie wysłany na maile szkół do 10 maja 2024r.

Udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji.

 

Tematyka spotkania:

  1. Klasyfikacja roczna i końcowa -  przypomnienie  przepisów z ustawy o systemie oświaty i z rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów – analiza przypadków.
  2. Dokumentacja związana z klasyfikacją i promocją - obowiązujące wzory arkuszy ocen i świadectw. Zasady wypełniania świadectw i arkuszy ocen.

Spotkanie poprowadzi Izabela Suckiel

 W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Działem Szkoleń - 94 347 67 38

                                                                                        Serdecznie zapraszamy