"eduFocus". Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2020/21 i 2019/20.

 "eduFocus" to propozycja kwartalnika metodycznego  CEN w Koszalinie skierowana do nauczycieli. Publikujemy w  tych "Zeszytach"  informacje o nowościach pedagogicznych, propozycje realizacji zadań szkoły i nauczycieli wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, kompetencji kluczowych, materiały analityczne dotyczące ważnych problemów z życia przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie indywidualizacji nauczania, wykorzystania TIK w nauczaniu, realizacji kompetencji na lekcjach przedmiotowych i w projektach edukacyjnych, zapoznania się z refleksjami dotyczącymi konstruowania innowacyjnych programów nauczania. W kolejnych numerach znajdują się również zestawienia bibliograficzne publikacji tematycznie związanych z wiodącym motywem Zeszytu metodycznego: wdrażaniem nowej podstawy programowej (Zeszyt 1.), kompetencji kluczowych w nauczaniu (Zeszyt 2.), stosowania TIK w nauczaniu w szczególności w zdalnym nauczaniu.(Zeszyt 3.) oraz sposobów na indywidualuzację nauczania (Zeszyt 4.). Zeszyt metodyczny nr 5 zawiera refleksje i opis doświadczeń z edukacji zdalnej.   Twórcami materiałów są doradcy metodyczni, konsultanci naszej placówki oraz pracownicy  Biblioteki Pedagogicznej, czasem gościnnie nauczyciele szkół. 

przewodnicząca Zespołu Redakcyjnego
Mariola Rink-Przybylska

Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2020/2021. 

Fot. 1. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 4" Fot. 2. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 5"
 

   

Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2019/20. 

Fot. 1. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 1" Fot. 2. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 2" Fot. 3. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 3"
        
Pliki do pobrania
eduFOCUS. Zeszyt metodyczny nr 1 w roku szkolnym 2019/20Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 2 w roku szkolnym 2019/20Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 3 w roku szkolnym 2019/20Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 1/4 w roku szkolnym 2020/2021Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 2/5 w roku szkolnym 2020/2021Pobierz