Język ukraiński w sieci

Serdecznie zapraszam do współpracy on-line  w ramach sieci  adresowanej do nauczycieli języka ukraińskiego.  Na platformie e-learningowej są zamieszczane  informacje i  materiały  metodyczne.  

Możecie  Państwo zapoznać się z materiałami  jako „gość”  bez logowania lub zgłosić chęć aktywnego uczestniczenia w sieci. W tym celu należy zapisać się on-line na www.cen.edu.pl na formę 1.10

 Osobą odpowiedzialną za „Język ukraiński w sieci”  jest Pani Irena Drozd

 e-mail: irena.drozd@cen.edu.pl

Język ukraiński w sieci