"eduFOCUS". Zeszyty metodyczne 2019-2022

Zeszyty metodyczne "eduFOCUS" to propozycja periodyku metodycznego  CEN w Koszalinie skierowana do nauczycieli. Publikujemy w  tych "Zeszytach"  informacje o nowościach pedagogicznych, propozycje realizacji zadań szkoły i nauczycieli wynikających ze zmieniających się okoliczności edukacyjnych, z podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, kompetencji kluczowych, materiały analityczne dotyczące ważnych problemów z życia przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawdzonymi rozwiązaniami wykorzystania doświadczeń z edukacji zdalnej, indywidualizacji nauczania, wykorzystania TIK w nauczaniu, realizacji kompetencji na lekcjach przedmiotowych i w projektach edukacyjnych, zapoznania się z refleksjami dotyczącymi konstruowania innowacyjnych programów nauczania. W kolejnych numerach znajdują się również zestawienia bibliograficzne publikacji tematycznie związanych z wiodącym motywem Zeszytu metodycznego: wdrażaniem nowej podstawy programowej (Zeszyt 1.), kompetencji kluczowych w nauczaniu (Zeszyt 2.), stosowaniem TIK w nauczaniu zdalnym .(Zeszyt 3.) różnymi sposobami  indywidualuzacji nauczania (Zeszyt 4.),  doświadczeniami z edukacji zdalnej (Zeszyt 5.) oraz specyfiką budowania relacji edukacyjnych na zajęciach stacjonarnych i w kształceniu na odległość (Zeszyt 6.). Twórcami materiałów są doradcy metodyczni, konsultanci oraz pracownicy  Biblioteki Pedagogicznej. Siódmy numer pt. "Z doświadczeń doradcy" to zbiór scenariuszy lekcji szkolnych i zajęć dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z różnych przedmiotów.

W najnowszym numerze (Zeszyt 8) doradcy metodyczni proponują, jakie narzędzia cyfrowe wykorzystywać w edukacji stacjonarnej. Zachęcamy do lektury.

przewodnicząca Zespołu Redakcyjnego
 Mariola Rink-Przybylska

Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2021/2022. 

 

Fot. 1. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 7" Fot. 2. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 8"
   

   

Pliki Zeszytów do pobrania u dołu strony poniżej zdjęć okładek

 

Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2020/2021.

Fot. 1. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 4" Fot. 2. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 5" Fot. 3. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 6"
   

  

Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2019/20. 

Fot. 1. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 1" Fot. 2. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 2" Fot. 3. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 3"
        
Pliki do pobrania
eduFOCUS. Zeszyt metodyczny nr 1 w roku szkolnym 2019/20Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 2 w roku szkolnym 2019/20Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 3 w roku szkolnym 2019/20Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 1/4 w roku szkolnym 2020/2021Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 2/5 w roku szkolnym 2020/2021Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 3/6 w roku szkolnym 2020/2021Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 1/7 w roku szkolnym 2021/2022Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 2/8 w roku szkolnym 2021/2022Pobierz