"eduFOCUS". Zeszyty metodyczne 2019-2023

To już dziesiąty numer Zeszytu metodycznego "eduFOCUS". Dziękujemy naszym Czytelnikom za zainteresowanie publikacjami.  Zachęcamy do lektury! W tym numerze zatytułowanym Świat wokół nas doradcy metodyczni proponują różne rozwiązania dydaktyczne umożliwiające uczniom doświadczanie świata w praktyce na lekcjach realizowanych poza klasą,  na lekcjach poznawania siebie, rówieśników i realiów życia.

***********************************************************

Zeszyty metodyczne "eduFOCUS" to propozycja periodyku metodycznego  CEN w Koszalinie skierowana do nauczycieli. Publikujemy w  tych "Zeszytach"  informacje o nowościach pedagogicznych, propozycje realizacji zadań szkoły i nauczycieli wynikających ze zmieniających się okoliczności edukacyjnych, z podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, kompetencji kluczowych, materiały analityczne dotyczące ważnych problemów z życia przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawdzonymi rozwiązaniami wykorzystania doświadczeń z edukacji zdalnej, indywidualizacji nauczania, wykorzystania TIK w nauczaniu, realizacji kompetencji na lekcjach przedmiotowych i w projektach edukacyjnych, zapoznania się z refleksjami dotyczącymi konstruowania innowacyjnych programów nauczania. W kolejnych numerach znajdują się również zestawienia bibliograficzne publikacji tematycznie związanych z wiodącym motywem Zeszytu metodycznego: wdrażaniem nowej podstawy programowej (Zeszyt 1.), kompetencji kluczowych w nauczaniu (Zeszyt 2.), stosowania TIK w nauczaniu zdalnym .(Zeszyt 3.), indywidualuzacji nauczania (Zeszyt 4.),  doświadczeń z edukacji zdalnej (Zeszyt 5.), oraz  budowania relacji edukacyjnych na zajęciach stacjonarnych i w kształceniu na odległość (Zeszyt 6.),  nauczania z perspektywy doradcy metodycznego (Zeszyt 7.) i zastosowania TIK w praktyce (Zeszyt 8.) oraz dylematów oceniania szkolnego ( Zeszyt 9). Twórcami materiałów są doradcy metodyczni, konsultanci oraz pracownicy  Biblioteki Pedagogicznej, "gościnnie" nauczyciele szkół.
 

przewodnicząca Zespołu Redakcyjnego
 Mariola Rink-Przybylska

Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2022//2023. 

Fot. 1. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 10"

Zeszyty metodyczne  do pobrania u dołu strony poniżej zdjęć

 

Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2021/2022.

Fot. 1. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 7" Fot. 2. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 8" Fot. 3. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 9"

 

 Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2020/2021.

Fot. 1. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 4" Fot. 2. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 5" Fot. 3. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 6"

 

Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2019/20. 

Fot. 1. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 1" Fot. 2. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 2" Fot. 3. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 3"
        
Pliki do pobrania
eduFOCUS. Zeszyt metodyczny nr 1 w roku szkolnym 2019/20Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 2 w roku szkolnym 2019/20Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 3 w roku szkolnym 2019/20Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 1/4 w roku szkolnym 2020/2021Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 2/5 w roku szkolnym 2020/2021Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 3/6 w roku szkolnym 2020/2021Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 1/7 w roku szkolnym 2021/2022Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 2/8 w roku szkolnym 2021/2022Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 3/9 w roku szkolnym 2021/2022Pobierz
eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 1/10 w roku szkolnym 2022/2023Pobierz