"eduFOCUS". Zeszyty metodyczne 2019-2024

Wiosenny czternasty numer  Zeszytu metodycznego "eduFOCUS" 2024 r.  zawiera artykuły ukazujące szkołę i naukę dzieci oraz młodzieży z perspektywy przyjaźni, zmagań o sprawność, zdrowie i bezpieczeństwo. Zawiera różne propozycje lekcji i zajęć prowadzące wychowanków w świat twórców, krytycznych myślicieli i historyków, matematyków, obserwatorów i analityków itd. Po prostu zawiera sugestie, jak atrakcyjnie i skutecznie wprowadzać dzieci i nastolatków w świat wiedzy, rozwijać umiejętności przydatne w dobie cyfrowej rewolucji. Ten Zeszyt metodyczny nosi tytuł Nasze pomysły na lekcje i zajęcia.

 *

Zeszyty metodyczne do pobrania u dołu strony poniżej zdjęć

 

Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2023//2024. 

Fot. 1. Okładka "Zeszytu metodycznego
nr 13"
Fot. 2. Okładka "Zeszytu metodycznego
nr 14"
 
 

 

Zeszyty metodyczne "eduFOCUS" to propozycja periodyku metodycznego  CEN w Koszalinie skierowana do nauczycieli. Publikujemy w  tych "Zeszytach"  informacje o nowościach pedagogicznych, propozycje realizacji zadań szkoły i nauczycieli wynikających ze zmieniających się okoliczności edukacyjnych, z podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, kompetencji kluczowych, materiały analityczne dotyczące ważnych problemów z życia przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawdzonymi rozwiązaniami wykorzystania doświadczeń z edukacji zdalnej, indywidualizacji nauczania, wykorzystania TIK w nauczaniu, realizacji kompetencji na lekcjach przedmiotowych i w projektach edukacyjnych, zapoznania się z refleksjami dotyczącymi konstruowania innowacyjnych programów nauczania. W kolejnych numerach znajdują się również zestawienia bibliograficzne publikacji tematycznie związanych z wiodącym motywem Zeszytu metodycznego: wdrażaniem nowej podstawy programowej (Zeszyt 1.), kompetencji kluczowych w nauczaniu (Zeszyt 2.), stosowania TIK w nauczaniu zdalnym .(Zeszyt 3.), indywidualuzacji nauczania (Zeszyt 4.),  doświadczeń z edukacji zdalnej (Zeszyt 5.), oraz  budowania relacji edukacyjnych na zajęciach stacjonarnych i w kształceniu na odległość (Zeszyt 6.),  nauczania z perspektywy doradcy metodycznego (Zeszyt 7.) i zastosowania TIK w praktyce (Zeszyt 8.), dylematów oceniania szkolnego (Zeszyt 9). W dziesiątym numerze prezentowaliśmy rozwiązania metodyczne sprzyjające doświadczaniu świata przez uczniów (Zeszyt 10). O monitorowaniu postępów uczniów  pisaliśmy w Zeszycie 11. W kolejnym numerze znalazły się rozważania metodyczne o tym, jak uczyć uczniów myślenia (Zeszyt 12).Trzynasty numer zawierał publikacje o przygotowaniu uczniów do poznawania świata poprzez osobiste przeżywanie natury, piękna, idei.
Twórcami materiałów są doradcy metodyczni, konsultanci oraz pracownicy  Biblioteki Pedagogicznej, "gościnnie" nauczyciele szkół.

przewodnicząca Zespołu Redakcyjnego
 Mariola Rink-Przybylska

Biblioteka numerów

Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2022//2023. 

 

Fot. 1. Okładka "Zeszytu metodycznego
nr 10"
Fot. 2. Okładka "Zeszytu metodycznego
nr 11"
Fot. 3. Okładka "Zeszytu metodycznego
nr 12"

Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2021/2022.

Fot. 1. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 7" Fot. 2. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 8" Fot. 3. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 9"

 Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2020/2021.

Fot. 1. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 4" Fot. 2. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 5" Fot. 3. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 6"

Zeszyty metodyczne z roku szkolnego 2019/20. 

Fot. 1. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 1" Fot. 2. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 2" Fot. 3. Okładka "Zeszytu metodycznego nr 3"
        
Pliki do pobrania
Realizacja nowej podstawy programowej - eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 1 Pobierz
Kompetencje kluczowe w nauczaniu - eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 2 Pobierz
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu - eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 3 Pobierz
O indywidualizacji w nauczaniu - eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 4 Pobierz
Zdalnie, czyli jak? - eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 5Pobierz
O relacjach w nauczaniu - eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 6 Pobierz
Z doświadczeń doradcy - eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 7 Pobierz
Zasoby internetowe w praktyce szkolnej - eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 8Pobierz
Trudna sztuka oceniania - eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 9Pobierz
Świat wokół nas - eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 10Pobierz
Nie tylko test - eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 11Pobierz
Jak uczyć myślenia? - eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 12Pobierz
Aby poznać, trzeba przeżyć - eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 13Pobierz
Nasze pomysły na lekcje i zajęcia - eduFOCUS Zeszyt metodyczny nr 14 (uzupełniony)Pobierz