Informacja pedagogiczna

Informacja pedagogiczna jest narzędziem wspierającym szkołę w działaniach dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych, a także bezpośrednio nauczyciela.  Na naszej stronie internetowej promujemy przykłady dobrych praktyk i interesujących rozwiązań metodycznych. W tym miejscu prezentujemy informacje dotyczące:

1) kierunków polityki oświatowej państwa,

2) form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowanych przez podmioty zewnętrzne,

3) nowości edukacyjnych, wśród których zamieszczamy krótkie opinie o książkach i artykułach z obszaru edukacji.