Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - BIP

                                                    
 


 

Adres:
75-654 Koszalin, ul. Ruszczyca 16
Sekretariat:
tel. 094 347 67 20
fax 094 347 67 15
e-mail:cen@cen.edu.pl
strona internetowa: www.cen.edu.pl

CEN  Biblioteka Pedagogiczna
75-525 Koszalin, ul. Piłsudskiego 62
Sekretariat: tel./fax /94/ 345 45 05
/94/ 347 43 07
e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl