• Wiosenne Zespoły Metodyczne
    9-10 marca 2018 r. WIOSENNE ZESPOŁY METODYCZNE XIX TARGI EDUKACYJNE
  • Olimpiada Malucha - 8 maja 2018r.
    Zapraszamy uczniów klas młodszych koszalińskich szkół do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Malucha. Eliminacje szkolne Olimpiady Malucha powinny być przeprowadzone do dnia 6 kwietnia 2018r. Eliminacje międzyszkolne odbędą się 8 maja w SP3 w Koszalinie. Testy przygotowują a następnie sprawdzają metodycy z Centrum Edukacji Nauczycieli. Wyniki zostaną umieszczone na stronie CEN www.cen.edu.pl do 30 maja br.
  • Pomorze Zachodnie - TO MY! - rok szkolny 2017/2018
    Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Pomorze  Zachodnie -TO MY! Nauczycielom proponujemy udział w warsztatach czytelniczych, historycznych, filmowych, fotograficznych  oraz plastycznych poświęconych  tematyce regionalnej  (więcej inforamacji w Informatorze CEN w Koszalinie).