O nas

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie jest wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli akredytowaną decyzją nr KO-IV-0712/1/AB/2004 zachodniopomorskiego kuratora oświaty z dnia 17 września 2004 r. Jest jednostką organizacyjną województwa zachodniopomorskiego pełniącą funkcję placówki doskonalenia i biblioteki pedagogicznej.

Celem działania Centrum jest:

1) organizowanie i prowadzenie form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,

2) prowadzenie i koordynowanie, przy współpracy z organami prowadzącymi publiczne szkoły lub placówki, systemu doradztwa metodycznego dla nauczycieli,

3) zapewnienie dostępu do informacji pedagogicznej,

4) podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Główna siedziba Centrum mieści się w Koszalinie przy ul. Ruszczyca 16. Działalność CEN    w  Koszalinie prowadzona jest również przy ul. Piłsudskiego 62 oraz w filiach w Kołobrzegu i Szczecinku.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Izabela Szydlik, Koszalin ul. Piłsudskiego 62; tel. (94) 345-45-05; izabelaszydlik@cen.edu.pl