Kierownicy pracowni

Pracownia Przedmiotów Humanistycznych 
mgr Anna Walkowiak
/94/ 347-67-24 annawalkowiak@cen.edu.pl

Pracownia Edukacji Elementarnej, Artystycznej i Wychowania Fizycznego
mgr Iwona Łotysz 
/94/ 347-67-28 iwonalotysz@cen.edu.pl

Pracownia Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych i Zawodowych
mgr Anna Kiełb
/94/ 347-67-40 annakielb@cen.edu.pl