Kierownicy pracowni

Pracownia Humanistyczna 
mgr Anna Walkowiak
/94/ 347-67-24 annawalkowiak@cen.edu.pl

Pracownia Edukacji Elementarnej Artystycznej i Wychowania Fizycznego
mgr Iwona Łotysz 
/94/ 347-67-28 iwonalotysz@cen.edu.pl

Pracownia Matematyczno - Przyrodnicza
mgr Izabela Suckiel
/94/ 347-67-32 izabelasuckiel@cen.edu.pl

Pracownia Kształcenia Zawodowego
mgr Andrzej Derkacz
/94/ 347-67-42  andrzej_derkacz@cen.edu.pl