Webinaria

Aby otrzymać zaświadczenie, konieczne jest logowanie się imieniem i nazwiskiem.

Jest ono wysyłane na podany przy rejestracji adres mailowy w terminie ok. tygodnia (na podstawie otrzymanej od prowadzącego listy obecności).


Kurs 5.3.2. Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych  

Miejce szkolenia Webinarium (internet) >>> link do webinarium

Kadra Danuta Lech 

Kalendarz zajęć  2021-05-11 godz.: 16:00


Kurs 8.36. Gry geograficzne w pracy z uczniem zdolnym  

Miejce szkolenia Webinarium (internet)  >>> link do webinarium

Kadra Jolanta Piątkowska 

Kalendarz zajęć:

2021-05-12 godz.: 16:30
2021-05-13 godz.: 16:30


Kurs 5.8.7. Innowacje w matematyce  

Miejce szkolenia Webinarium (internet)  >>> link do webinarium

Kadra Barbara Pawlak 

Kalendarz zajęć 2021-05-13 godz.: 15:00


Kurs 5.1.40. Rytmika – muzyka – taniec. Przybory taneczne na zajęciach umuzykalniających  

Miejce szkolenia Webinarium (internet) >>> link do webinarium

Kadra Agnieszka Wilczyńska 

Kalendarz zajęć  2021-05-18 godz.: 16:00