OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH / ZUŻYTYCH ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH 2023

  Komisja likwidacyjna powołana Zarządzeniem Nr 14/2020 Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie z dnia 24.06.2020 r. w składzie:                                                                                                 

                1  Sylwia Jóźko - przewodniczący                  3 Barbara Grzelakowska - członek                              

                2  Tomasz Szyszkowski - członek                  4 Jolanta Drozd - członek          

     Na wniosek osoby materialnie odpowiedzialnej: Izabeli Szydlik oraz Moniki Popek komisja likwidacyjna dokonała weryfikacji złożonych dokumentów dotyczących zbiorów bibliotecznych.

     Komisja ds. selekcji zbiorów bibliotecznych dokonała wyceny zbiorów zamieszczonych w protokołach ubytków Biblioteki Pedagogicznej Oddziału Zamiejscowego w Koszalinie i Szczecinku.

     W związku z powyższym proponujemy zakwalifikować składniki majątku do kategorii majątku zbędnego, wnioskujemy o zamieszczenie listy przedmiotów na stronie internetowej www.cen.edu.pl w celu ich odsprzedaży jednocześnie informując drogą elektroniczną jednostki oświatowe podległe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego o możliwości ich nabycia."     

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem któregoś ze składników majątku przedstawionego na liście, proszę o informacje zwrotną do dnia 28.04.2023 r.

 Informacja powinna zawierać wskazanie, która konkretnie pozycja z listy Państwa interesuje.

Dodatkowych informacji udziela:  Izabela Szydlik – tel. 94 345 45 05


Wytworzył: Sylwia Jóźko

Data:  2023-04-03

Opublikował: Marek Suckiel

Data: 2023-04-04 13:10:00

 

 

 

Pliki do pobrania
Załącznik 1Pobierz
Załącznik 2Pobierz