XIV DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się XIV Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów szkół podstawowych Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie przy współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Zakres tematyczny konkursu będzie dotyczył programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce pt: Wierzę w Kościół Chrystusowy.  Celem konkursu jest refleksja nad istotą Kościoła.

Regulamin XIV DKWR i literatura na etap szkolny są dostępne na stronie: http://www.diecezjakoszalin.pl/diecezjalny-konkurs-wiedzy-religijnej oraz www.cen.edu.pl
    
Zachęcamy nauczycieli religii do zainteresowania uczniów konkursem.

 

Literatura na etap rejonowy 2022/2023 (15 marca 2023 r. godz. 11:00 - Koszalin, Piła, Słupsk)

I. Uczniowie klas I-V

Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003, Dzieje Apostolskie 2, 42-47, Dzieje Apostolskie 4, 32-37, wraz z przypisami

- Katechizm Kościoła Katolickiego 750-757

- ENCYKLIKA DEUS CARITAS EST OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI, 20-22

- PAPIEŻ FRANCISZEK, LIST DO NIEWIERZĄCEGO

- ks. Tomasz Tomaszewski, Co to jest synod?

- Credo, to znaczy – Wierzę, O. Zdzisław Józef Kijas OFMConv – AUDIOBOOK Rycerz Niepokalanej, Styczeń 2023 r. (fragment 1:05:10 do 1:11:20)

II. Uczniowie klas VI-VIII

- Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003, Dzieje Apostolskie 2, 42-47, Dzieje Apostolskie 4, 32-37, Dzieje Apostolskie 15,22-32, wraz z przypisami

- Katechizm Kościoła Katolickiego 750-757, 763-766, 811-812

- ENCYKLIKA SPE SALVI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI, 2-3

- PAPIEŻ FRANCISZEK, LIST DO NIEWIERZĄCEGO

- ks. Tomasz Tomaszewski, Co to jest synod?

- Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski, prezbiter i męczennik

- Credo, to znaczy – Wierzę, O. Zdzisław Józef Kijas OFMConv – AUDIOBOOK Rycerz Niepokalanej, Styczeń 2023 r. (fragment 1:05:10 do 1:11:20)

 

Lista finalistów XIV DKWR

Literatura na finał 2022/2023 (10 maja 2023 r. godz. 11:00 - Koszalin)

I. Uczniowie klas I-V

- Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003, Ewangelia wg św. Jana 10, 1-21 wraz z przypisami

- Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 770-776

- Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, p. 5 i 11

- ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA GAUDETE ET EXSULTATE O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM, p. 140-146

- LIST APOSTOLSKI MULIERIS DIGNITATEM OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II Z OKAZJI ROKU MARYJNEGO O GODNOŚCI I POWOŁANIU KOBIETY, p. 23

- Maria Szypszak, Łaskami Słynąca Pieta Skrzatuska

II. Uczniowie klas VI-VIII

- Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003, Apokalipsa św. Jana 1, 4-20 wraz z przypisami

- Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 770-776

- Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, p. 5 i 11

- ADHORTACJA APOSTOLSKA EVANGELII GAUDIUM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA O GŁOSZENIU EWANGELII WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, p.  46-49

- Benedykt XVI - Małżonkowie Pryscylla i Akwila, Katecheza podczas audiencji generalnej 7.02.2007, L'Osservatore Romano 5/2007

- Ikona Św. Rodziny – symbol Domowego Kościoła

- ks. Wojciech Parfianowicz, Historia pewnej sutanny, Gość koszalińsko-kołobrzeski 39/2012

 

TEST Z FINAŁU dostępny dla katechetów w ramach sieci współpracy: Forma 1.28 Nauczyciele-nauczycielom: Religia w sieci - zapisy pod linkiem https://zapisy.cen.edu.pl/