Informacja pokontrolna Urzędu Marszałkowskiego - wrzesień 2014

Zważywszy na fakt, iż przeprowadzona przez Biuro Kontroli Wewnętrznej kontrola zgodnie z zakresem kontroli znak: BKW.1711.11-1/P.2014, której wyniki udokumentowane zostały w protokole znak BKW 1711.11-5/P/2014 podpisanym przez stronę kontrolowaną w dniu 11 września 2014 r. nie wykazała istotnych nieprawidłowości, a stwierdzone uchybienia w znacznym stopniu usunięte zostały w trakcie przeprowadzanej kontroli -odstępuję od kierowania do Pana Dyrektora wystąpienia pokontrolnego. Wskazuję jednocześnie na potrzebę uwzględnienia w bieżącej działalności Centrum Edukacji

Pliki do pobrania
Informacja pokontrolnaPobierz