Kontrola Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego - październik 2014

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z zakresem kontroli znak: BKW-1.1711.16.1.P.2014 przez Romuald Kołbyka - Głównego Specjalisty w Biurze Kontroli Wewnętrznej, koordynatora zespołów kontrolnych, na podstawie upoważnień : nr 538/14 z dnia 02 września 2014 r.nr.692/14 z dnia 17 października 2014 r. Kontrola obejmowała:

1. Realizację wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnic akt.

2. Zgodność wprowadzanie jednolitego rzeczowego wykazu akt z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Ocenę zorganizowania i wyposażenia archiwum zakładowego.

4. Zawieranie umów w latach 2012 - 2014 z podmiotami zewnętrznymi.


Wytworzył:  Marek Suckiel

Data:  2016-11-10

Opublikował: Marek Suckiel

Data:   2016-11-10 11:00:00

Pliki do pobrania
Protokół kontroliPobierz