Kontrola archiwum zakładowego - grudzień 2012

Działając na podstawie art 28 pk 4 Ustawy z dnia 14lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachh (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późno zm.) Ryszard Niebieszczański -  archiwista w Archiwum Państwowym w Koszalinie, przeprowadził w dniu 18 grudnia 2012 r. kontrolę  archiwum zakładowego Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że zalecenie wydane w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 27 listopada 2009 r. zostało wykonane.


Wytworzył:  Marek Suckiel

Data:  2016-11-07

Opublikował: Marek Suckiel

Data:   2016-11-07 13:00:00

Pliki do pobrania
Kontrola archiwum zakładowegoPobierz