Kontrola udostępnienia nieruchomości CEN Koszalin

I. Jednostka kontrolowana
   Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ul. Ruszczyca 16,75-654 Koszalin

II. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych
    26 czerwca 2018 r. - 31 października 2018 r.

III. Podstawy prawne kontroli
     Szczecin, dnia 11 grudnia 2018 r.
     1) Art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządz i e województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, ze zm.),
     2) Art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.),
     3) Art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.).

IV. Zakres kontroli
 IV.1 Przedmiot kontroli
    1) udostępnianie w latach 2015 - 2017 nieruchomości na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia , w tym:
          a) umocowanie osoby podpisującej umowę o udostępnienie nieruchomości,
          b) formalne podstawy zawarcia umów o udostępnienie nieruchomośc i ,
          e) weryfikacja treści umowy w zakresie udostępnionej powierzchni ze stanem rzeczywistym,
    2) udostępnianie nieruchomości bez tytułu prawnego.


IV.2 Okres objęty kontrolą        2015-2017r.


Wytworzył: Marek Suckiel

Data:  2019-01-08 

Opublikował: Marek Suckiel

Data:   2019-01-08 10:35:00

:

Pliki do pobrania
Dokument pokontrolnyPobierz