Wyjaśnienia po kontroli NIK z grudnia 2011

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o NIK przesyłam wyjaśnienia oraz informację o sposobie wykonania wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 grudnia 2011 (znak. LSZ-4101-22-03/2011 P/111073).


Wytworzył:  Marek Suckiel

Data: 2016-11-04

Opublikował: Marek Suckiel

Data:   2016-11-04 10:15:00

Pliki do pobrania
Wyjaśnienia pokontrolne Pobierz