Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego w Koszalinie

Archiwum Państwowe w Koszalinie przesyła w załączeniu wystąpienie pokontrolne, będące wynikiem kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Centrum Edukacji Nauczycieli  w Koszalinie, przeprowadzonej w dniu 10 maja 2018 r. 


Wytworzył:  Marek Suckiel

Data: 2018-11-13 

Opublikował: Marek Suckiel

Data: 2018-11-13 13:50:00  

Pliki do pobrania
Wystąpienie pokontrolnePobierz