Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024

 

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację – alternatywny do sądowego sposób rozwiązywania sporów.

Adresaci konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację.

Jury pod przewodnictwem Wiceministry Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Przyznanych zostanie także 10 wyróżnień.

Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na spotkanie z Wiceministrą Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, podczas którego odbędzie się wręczenie nagród.

Zwycięska praca wykorzystana będzie jako plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024 r.

Prace laureatów zostaną wykorzystane do projektu kalendarza na rok 2025 oraz zaprezentowane na wystawie, która odbędzie się podczas Tygodnia Mediacji.

Termin

Prace można przesyłać do 9 czerwca 2024 r., a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 września 2024 r.

Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie (poniżej).

Poniżej zamieszczam informacje odnośnie Konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji-2024

Adresaci konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej.

Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację.

Jury pod przewodnictwem Wiceministry Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Przyznanych zostanie także 10 wyróżnień.
Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na spotkanie z Wiceministrą Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, podczas którego odbędzie się wręczenie nagród.
 

Zwycięska praca wykorzystana będzie jako plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024 r.
Prace laureatów zostaną wykorzystane do projektu kalendarza na rok 2025 oraz zaprezentowane na wystawie, która odbędzie się podczas Tygodnia Mediacji.

Termin
Prace można przesyłać do 9 czerwca 2024 r., a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 września 2024 r.
Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie (załączniki).