„Aktywna tablica” na lata 2020-2024

W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica. Wsparciem finansowym w ramach programu w 2022 roku zostaną objęte:

  • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
  • szkoły ponadpodstawowe;
  • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
  • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
  • z niepełnosprawnościami,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
  • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021. 

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej MEiN: Wnioski o udział w programie „Aktywna tablica” lub udzielenie wsparcia w 2022 roku